Waarom brengt de Vredevorst verdeeldheid?

‘Want een Kind is ons geboren, een Zoon werd ons gegeven en de heerschappij zal op zijn schouders rusten. Dit zullen zijn koninklijke titels zijn: Wonderbare Raadgever, Machtige God, Eeuwige Vader, Vredevorst’, Jesaja‬ ‭9:5‬.

Jesaja profeteert over de komst van Jezus. 
En in dit blog wil ik het hebben over Vredevorst.

Jezus als mens is in zichzelf volkomen vrede, maar dat is niet vaak wat Hij kwam brengen. Het is wel wat Hij is in zichzelf. Dit is belangrijk om helder te hebben.

Jezus zegt dit over zichzelf:
‘Denk niet dat Ik ben gekomen om vrede op aarde te brengen. Nee, eerder een zwaard. Ik ben gekomen om verdeeldheid te brengen tussen vader en zoon, tussen moeder en dochter, tussen schoonmoeder en schoondochter.’
‭‭Mattheüs‬ ‭10:34-35‬ ‭

Jezus spreekt een aantal keer dat hij gekomen is om verdeeldheid te brengen. Waarom brengt de Vredevorst verdeeldheid? Ik vroeg het me af.
Ik geloof dat Hij dat doet om dingen op scherp te zetten. Dat deed Hij toen en dat doet Hij nu. Als je wilt door jou heen. Ik geloof dat Hij tot op de dag van vandaag verdeeldheid brengt tussen religie en relatie. Het enige wat Hem beweegt is om onze motieven naar boven te laten komen. Wat drijft je, wat beweegt je.. waarom doe je de dingen zoals je ze doet?

Als je Jezus leven bekijkt, zie je dat Hij dat ook doet. Hij gaat dwars tegen de wetten in die Hem werden opgelegd. Hij genas en reisde op de Sabbat. Iets wat verboden was. Hij wordt hier door de geleerden van die tijd ook altijd op aangesproken. Het weerhield hem niet, gelukkig maar.
Jezus sprak met hoeren en at met tollenaren. Hij houdt van hen!!

Religie is iets waar Jezus te tegen verzette. Dat is waar Hij het zwaard voor gebruikte en verdeeldheid bracht. Het zwaard staat voor het Woord en laat Jezus nu het Levende Woord zijn (Johannes 1).
Hij bracht zijn Leven in de wereld zodat wij openbaring zouden ontvangen over relatie. Zoals Hij dat deed.

Relatie heeft voor Hem
top prioriteit. Het is ook het enige waar Hij op uit is. Relatie van hart tot hart en elke vorm van religie mag afsterven. Ook in mij.

Vanuit relatie met Hem kunnen wij liefde geven en ontvangen. We kunnen vergeven, we kunnen over muren springen, bergen laten wijken. Door Jezus kan het onmogelijke mogelijk worden. Het is een keuze om Hem ten volle te vertrouwen.

En welke blokkade je ook tegenkomt of ervaart.
Welke ziekte je ook plaagt.
Jezus is