Leaders Connect Family!

Tijdens de gemeenteavonden hebben we het gehad over Leaders Connect Family. Een training en family die we starten voor mensen die zich geroepen weten om Gods Koninkrijk zichtbaar te maken. Die bereid zijn om met elkaar te connecten om zo een krachtig eenheid te vormen. We willen hiermee leiders en bedieningen helpen, om in bestemming te groeien. Deze family is alleen voor mensen die specifiek aan ons als personen en de beweging (iam, revival.nu, roaring.nu) geconnect willen zijn en daarbinnen mee willen dienen.
Met deze family willen we drie dingen bereiken; relatie bouwen, leiderschap ontwikkelen en als een gezin Gods plan zichtbaar maken. Hieronder een verdere inhoudelijke uitwerking van deze drie punten en wat de verwachtingen zijn.

1. Connect – Relatie bouwen

De basisvisie van alles wat we doen in de beweging en gemeente is; “bewegen vanuit relatie”. Wij geloven dat krachtige en vooral ook duurzame herleving begint met relatie. Relatie op drie niveaus, Allereerst God liefhebben boven alles, als tweede jezelf liefhebben en ten derde die liefde doorgeven aan je naaste. Op deze drie niveaus mogen we elkaar en ons eigen hart leren kennen. Dat maakt dat er een cultuur van eer ontstaat waarin Jezus zichzelf zichtbaar kan maken. Een cultuur waarin jaloezie, verdeeldheid en negativiteit niet langer mensen uiteen kan drijven, maar waar eer, eenheid en eerlijkheid mensen samenbrengt.
Inhoudelijk moet je denken aan:
– Relatie – Verbinding van hart tot hart
– Identiteit – Wie ben ik, wie ben jij
– Verschillen vieren om eenheid te vinden
– Samen lachen, samen huilen.
– Er voor elkaar zijn

2. Leadership – Het ontwikkelen van leiderschap en bedieningen.

Wij geloven in de Bijbelse balans van leidinggeven door te dienen. Daarin mogen we met elkaar leren en getraind worden. God wil nieuwe dingen geven en die mogen we onderling doorgeven en zo vermenigvuldigen. Leiders worden zo een fundament waarop mensen kunnen groeien in plaats van een dak waaraan mensen zich stoten. We geloven dat door training, Bijbels onderwijs en overdracht van zalving (impartatie) nieuwe bedieningen zich zullen ontwikkelen en leiders hun plaats in het Lichaam zullen ontdekken.
Inhoudelijk moet je denken aan onderwijs en training over onderwerpen zoals:
– Relatie- en tijdmanagement (effectief leven)
– Culture of Honor
– Vijfvoudige bediening
– Karaktervorming en persoonlijkheid
– Draadgracht en draaglast
– Ontdekken van persoonlijke je talenten, gaven, visie, missie
– Ministry, gebed, geloof
– Geestelijke groeicurve

3. Family

We willen Vader en Moederschap ontwikkelen. Dat is wat de basis is van Gods Beeld en gelijkenis in ons. Vaders en moeder in het geloof, dat gaat niet om leeftijd, maar geestelijke rijpheid. Niet langer weeskinderen, maar mensen die anderen kunnen dienen om in hun bestemming te komen.
Deze groep is ook een family, God ziet ons als gezin. Dat betekent dat je ook daarmee accepteert dat iemand de leiding heeft. Dat je, net als wij, eerlijk durft te zijn over seizoenen en fases waar je doorheen gaat in je groei naar volwassenheid.
Inhoudelijk moet je denken aan:
– Leuke dingen met elkaar doen
– Zie ook inhoud bij punt 1. over connect/relatie
– Inzichten delen in persoonlijke ontwikkelingen
– De ander hoger achten dan jezelf
– Bereid zijn de minste te zijn om de ander verder te brengen
– Elkaar verdragen door oprecht lief te hebben (keuze)

Wat kan je (van ons) verwachten?

– De avonden staan onder leiding van Albert en Michelle
– De groepen worden onderverdeeld in drie subgroepen met Roland en Barbara, Aart en Lenneke, Dite en Joost
– Er zullen op bepaalde onderwerpen externe bedieningen worden gevraagd met een specifieke zalving of gave op een bepaald gebied
– Relatie (een verbinding van hart tot hart) is wat anders dan aandacht (een luisterend oor, iemand die er voor je is). Wij gaan voor relatie maar kunnen tegelijkertijd maar beperkt aandacht geven omdat we nu eenmaal mensen zijn. We zijn we oprecht bereid (tijd en energie) in je te investeren binnen de zeer beperkte mogelijkheden die we hebben.
– De avonden zullen echt, eerlijk, open en daarom soms ook confronterend zijn.
– Dat we je af en toe misschien zullen teleurstellen, omdat we allemaal echte mensen zijn. Maar dat we dat zien als een mogelijkheid om de verbinding sterker te maken.

Wat verwachten wij van jou?

– Dat je geroepen weet en enthousiast bent
– Dat je passie hebt voor Gods Koninkrijk
– We verwachten je inzet en commitment
– Dat je feedback geeft, echt en eerlijk bent
– Bereidheid en verlangen om te groeien in liefde voor God, jezelf en je naaste
– Een bereidheid en een verlangen om elkaar echt te dienen.
– Een verlangen om je te ontwikkelen in “bediening” en/of “vader/moederschap”
– Dat je bereid bent om, met elkaar, ook de kosten van deze family mee te dragen
– Dat je bereid bent om vragenlijsten zoals karakter- en persoonlijkheidstesten in te vullen.
– Tijd: Dat je vooraf besluit dat je 9 van de 9 avonden erbij bent. Uitgezonderd bij ziekte of andere bijzondere situaties uiteraard.
– Tijd: Dat je naast de avonden bereid ben elke maand nog twee uur vrij te maken om aangeraden boek lezen of onderwijs te luisteren
– Tijd: Dat je 1 van de 2 datums op een zaterdag meedoet (13.00-21.00)
– Tijd: Dat je 1 keer per jaar deelneemt aan een Weekend of Revival
– Dat je echt een verlangen hebt om te connecten met de beweging iam/revival.nu/roaring.nu of beter gezegd nog met de mensen Albert en Michelle, Roland en Barbara, Aart en Lenneke, Dite en Joost.
– Dat je ons af en toe misschien teleur zult stellen, omdat je een echt mens bent. Maar dat je dat ziet als een mogelijkheid om de verbinding sterker te maken.

Voor wie?

– Je wilt je oprecht met ons als mensen en als beweging verbinden
– Als jij je geroepen weet en aangesproken ben meld je dan aan, dan gaan we graag met je in gesprek.
– Alleenstaanden en echtparen zijn welkom.

Welke tijdsbesteding?

– + Dat je naast de avonden bereid ben elke maand nog twee uur vrij te maken voor ‘huiswerk’ zoals een aangeraden boek te lezen of onderwijs te luisteren en voor andere opdrachten.
– + Dat je 1 van de 2 extra zaterdagen meedoet (13.00-21.00)
– + Dat je 1 keer per jaar deelneemt aan een Weekend of Revival
– + één keer per halfjaar moment voor persoonlijk gesprek en evaluatie

Tot slot als je, je aan wilt melden.

Omdat we echt heel diep willen gaan met de groep mensen die zich aanmelden houden we een maximum aanmeldingen aan. Anders zouden we niet de tijd kunnen investeren die nodig is om de bovenstaande doelstellingen te bereiken. Meld je daarom alleen aan als je echt een roep van God ervaart om hierin te stappen voor dit seizoen.