Apostolisch Family

(voorheen Ministry Family)

I AM Apostolic Ministry Family

Een keer per 8 weken komen wij samen om elkaar te bemoedigen, versterken en toegerust te worden. Deze familie is voor mensen die actief zijn in een bediening of een roeping ervaren om een bediening te ontwikkelen. Deze avonden zullen in het teken staan van relatiebouw, connectie, bemoediging, onderwijs en toerusting.

Wij geloven in een cultuur van eer. We geloven dat we veel van elkaar mogen, kunnen en moeten willen leren en dat we samen zoveel sterker staan dan alleen. We geloven in Koninklijke relaties als broers en zussen, een uitvloeisel van de liefde van de Vader. We geloven dat we de ander hoger mogen achten dan onszelf (Filippenzen 2:2,3), juist om de specifieke kwaliteiten en gaven in elkaar te ontdekken en vrij te zetten. We geloven niet in kerkmuren, dus iedereen is welkom ongeacht je kerkelijke achtergrond.

– De avonden zullen geleid worden door Albert, Michelle en diverse ervaren landelijke bedieningen;

– Frequentie is ca. 1 keer per 7/8 weken zie agenda op deze pagina;

– Aanvang 20.00, koffie en connecten vanaf 19.30. Af en toe zullen we ook samen eten;

– Om het connecten en bouwen van relaties serieus te nemen, vragen wij een committent om minimaal twee derde van avonden per jaar aanwezig te zijn;

– Het is alleen voor mensen met een bediening, leiders van bewegingen en lokale gemeenten, bedrijven, sprekers, geestelijk werkers, voorgangers etc. etc;

– Als je een duidelijke roeping hebt ervaren en het verlangen een bediening te ontwikkelen dan willen we je graag middels deze family ondersteunen, maar wel eerst een gesprek met je aangaan;

Je kunt je hiernaast aanmelden via het aanmeldformulier. Vooraf aanmelden is verplicht.

De agenda voor het komende jaar is als volgt:

Geen events