School of Spirit & Senses (Online)

Je geestelijke zintuigen ontwikkelen!?

Geestelijke zintuigen? Misschien is je eerste reactie wel… wat is dat? Klinkt wat vaag en zweverig!? Dat is het zeker niet! Waar we je in willen meenemen, vanuit Bijbels gefundeerd onderwijs, is een bewustwording van wat God ook jou wil geven! Een bewustzijn wat je leven met God verder zal verdiepen, intuïtiever, eenvoudiger en rijker zal maken.

“Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel, voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad.” Hebreeën 5: 14

Dat ene zinnetje in die Bijbeltekst “die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben” leidde voor ons enkele jaren geleden tot een geweldige ontdekkingstocht in het woord van God en ook in de praktijk van ons dagelijks leven. Net zoals je gewone zintuigen; horen, proeven, ruiken heb je dus geestelijke zintuigen ontvangen die je kan ontwikkelen zoals deze Bijbeltekst zegt.

Zintuig, het woord zegt het eigenlijk al heel mooi. Het is een “tuig”, (oud woord voor gereedschap), wat “zin” (betekenis en waarde) geeft aan wie je bent. Je zintuigen zijn heel essentieel. Het is ook in het natuurlijk, een enorm gebrek als ze niet functioneren. Zo is het ook in het geestelijke. Een normaal christelijk leven, is een bovennatuurlijk leven. Daarin kun je diverse lagen en werkzaamheden onderscheiden. Uiteraard al onderscheiden in lichaam, ziel en geest/Geest zoals de meeste wel weten. Er zijn echter ook andere lagen te ontdekken zoals je aanleg, je karakter, je zalving, de mate van genade, de gaven van de Geest, de bedieningsgaven en al die prachtige stukjes die naar Hét Beeld van onze Liefdevolle Vader in ons zijn gelegd. Zo ook je geestelijke zintuigen! En volgens de tekst (Hebreeën 5: 14) hierboven, hebben die de uiterst belangrijke functie om “te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad”

Een paar voorbeelden van geestelijke zintuigen en hun werking; Lees maar in Matheus 5:26-32 hoe Jezus in een enorme massa mensen, een aanraking van een individu waarnam. Lees maar eens hoe de ogen van de knecht van Elisa geopend werden zodat hij kon zien wat Elisa al waarnam (2 Koningen 6:15-17). En zo zullen we vele, vele, vele voorbeelden vanuit het Woord van God en ons eigen leven met je delen. Daarnaast gaan we je ook vooral de sleutels aanreiken om deze geestelijke eigenschappen zelf in je leven te ontwikkelen.

Visie en inhoud van deze cursus.

We willen deze, voor ons fascinerende ontdekkingstocht, met jullie gaan delen. We kijken er echt naar uit. Een training die al heel lang in ons hart ligt, maar waarvoor we nu eindelijk te tijd hebben gevonden om het uit te werken! We geloven dat dit onderwerp een groot verschil kan maken in je leven met God. Dat het geestelijke gebieden en vermogens kan activeren die je nog nooit eerder hebt ontdekt.

Voor wie is deze cursus bedoeld?

– Als je nieuwsgierig bent naar dit onderwerp
– Voor iedereen die honger heeft om meer van God zichtbaar te maken door je leven
– Voor iedereen met een verlangen naar een volwassen en krachtige christelijke levensstijl
– Voor iedereen die verlangt naar diepere openbaring en intimiteit
– Voor iedereen die verder wil groeien in het profetische

Tijdsduur en indeling van de avonden

– De lessen kun je alleen online volgen wanneer het jou goed uitkomt en in je eigen tempo.

Inhoud
Het betreft 11 lessen van gemiddeld ca. 50 minuten.
Les 1 | Een veilig fundament
Les 2 | De geestelijke mens
Les 3 | De geestelijke wereld
Les 4 | Een Bovennatuurlijke Levensstijl
Les 5 | Een Bovennatuurlijk Bewustzijn
Les 6 | Zien en Doorzien
Les 7 | Horen en Luisteren
Les 8 | Ruiken en Waarnemen
Les 9 | Voelen en Aanvoelen
Les 10 | Proeven en Beproeven
Les 11 | Overdracht van bekwaamheden en zalving

De kosten

Deze cursus kost € 69,50. Deze kosten worden geregistreerd als als een gift voor onze bediening en zijn aftrekbaar voor de belasting.

Het team

Het onderwijs wordt gegeven door Albert en Michelle van der Heide.

Inschrijven en betalen:

Als je onderstaand formulier invult en betaald, ontvang je direct per ommegaande email, alle informatie en materialen om aan de slag te gaan. Heb je nog vragen mail aub naar info@iamloved.nl.