Opnieuw geboren worden, tot leven komen?

Ken jij Jezus nog niet persoonlijk? Dan ben je nog niet opnieuw geboren.

Als je het aan ons vraagt, dan is dat best wel jammer. Dat is niet arrogant bedoeld trouwens, want je bent helemaal vrij in je keuze om kennis met hem te maken. Maar Jezus heeft zoveel uitbundige vreugde, intense vrede en heerlijke avonturen in onze levens gebracht, dat wij dat simpelweg iedereen zouden aanbevelen.

Opnieuw geboren worden. Een beetje een rare term eigenlijk. Jezus zelf gebruikt deze term als hij uitlegt aan een geleerde wat er gebeurt als je, je leven overgeeft aan God. Je vindt het verhaal in Johannes 3

Er kwam midden in de nacht een man naar hem toe. Een hoogopgeleide man, die heel sneaky Jezus opzocht omdat hij niet met hem geassocieerd wilde worden, maar wel werd aangetrokken tot de kracht en de liefde die van Jezus uit ging.

En in het gesprek met deze man legt Jezus heel kort de samenvatting uit van waar het allemaal omdraait;

Iedereen die in Hem gelooft zal dan niet sterven, maar het eeuwige leven hebben. Want God houdt zoveel van de mensen, dat Hij zijn enige Zoon aan hen heeft gegeven. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de mensen te veroordelen, maar om door Hem de mensen te redden. Johannes 3:15-17

Als je in hem gelooft wordt je dus wederom geboren; dat houdt in:

  • je zal niet sterven, maar eeuwig leven
  • je wordt niet veroordeeld, maar gered
  • je komt in een nieuwe geestelijke realiteit
  • en nog veel meer, te veel om hier zo maar even uit te leggen.

Het is eenvoudig om opnieuw geboren te worden. Het is eigenlijk een kwestie van een keuze met heel je hart om Jezus in alles te vertrouwen. Dit is een gebed wat je zou kunnen uitspreken:

Heer Jezus, ik wil mijn leven aan U overgeven. Ik wil u in alles vertrouwen. Mijn hele hart, mijn leven, wil ik overgeven aan U. Vanaf dit moment bent u degene die mag regeren in mijn leven. In Jezus Naam. Amen

Als je hier geïnteresseerd in bent, dan helpen we je graag verder. We beantwoorden graag je vragen vanuit onze eigen levens en vanuit het woord van God.

Neem gerust contact op via social media of email.