Ruben Hilgeman (33) deelde vorig jaar zijn getuigenis en verlangen voor de School of Revival op Revive. Vandaag kijken we samen terug op de afgelopen maanden, wat hij meeneemt van de lessen en hoe hij is veranderd. “Thuis kwam ik op het punt dat het eigenlijk niet meer ging zo, er moest iets veranderen. En dat is gebeurd.”

Eerder vertelde Ruben al dat hij opgegroeid is in een niet-christelijk gezin. Als drukke jongen merkt hij dat hij vaak ‘uitgekotst’ wordt op de plekken waar hij komt. “Ik mistte op een bepaalde manier bevestiging. Ik was anders en zo voelde ik me ook.” Wanneer Ruben op latere leeftijd tot geloof komt, zien anderen voor het eerst op een positieve manier dat hij ‘speciaal’ is: er is een krachtige zalving zichtbaar op zijn leven. “Ik kende die warmte en bevestiging niet op die manier, dus ik wilde er steeds meer van.” Ruben raakt steeds meer gericht op het verspreiden van zijn eigen getuigenis, in plaats van het openbaar maken van Jezus. 

 

Door de jaren heen wordt het verlangen naar bevestiging zo sterk, dat Ruben merkt dat hij dit gaat zoeken in wat hij doet en niet in God. “Doordat ik naast mijn schoenen begon te lopen werd de zalving minder.Ruben merkt dat profetische woorden die hij spreekt soms onzuiver zijn, en dat jongeren op zijn werk hem vermijden. Ik wilde daar Gods Koninkrijk vooral verkondigen, maar God wilde in de eerste plaats mijn hart herstellen.” Ruben moet leren dat hij niet verheerlijkt wordt door wat hij draagt of doet. God wilde niet dat ik kapotging aan het weggeven van Hem of de goede boodschap. Ik moest eerst leren om de zalving te kunnen dragen.”  

Afgelopen jaar is daarin veel veranderd. “Mijn karakter is gegroeid en er is van binnen een groot stuk hersteld.” Ruben is weer dankbaar dat God hem wil gebruiken tot eer en glorie van Zijn Naam en de zalving wordt weer actiever. En dat is ook zichtbaar voor zijn klasgenoten. Daniëlle: “Hij is door de tijd veel krachtiger geworden. Eerst twijfelde hij soms, was hij onzeker over het profeteren. Nu staat hij hier veel sterker in.   

Herstel

Afgelopen November was dat moment dat Ruben een diep innerlijk herstel ervoer tijdens een studieweekend. “De weken daarvoor was er eigenlijk een clash op alle gebieden in mijn leven: Overal ervoer ik weerstand en dat