School of Apostolic Revival

Er is een sterke urgentie in deze tijd dat juist de apostel positie inneemt en het apostolisch denken weer ruimte en een plaats krijgt in Gods Gemeente. Mannen en vrouwen (ja, ook vrouwen zie Junia in Romeinen 16:7) die opstaan in hun roeping en zalving. Vaders en moeders; die culturen bouwen, andere tot groei en bloei brengen, structuren vernieuwen en creëren etc…

Want het is toch heel vreemd, dat je best een herder mag zijn of een leraar en ook de evangelist is inmiddels wel breed geaccepteerd. Een profeet zijn is echter nog steeds wel spannend en heel bijzonder, maar jezelf als apostol(isch) zien… dat hoor je nog niet zo vaak.

Tijd om dat krachtig te doorbreken dus. Want God heeft aan het Lichaam van Christus zowel herders, leraars, evangelisten, profeten als apostelen! gegeven. (Efeze 4:11-12) Hun functie is net zo essentieel, en misschien nog in zekere zin wel essentiëler als key-functie, dan de andere genoemde bedieningen. En wat zeker is, is dat het Lichaam, de Gemeente, zal nooit haar volwassenheid en kracht bereiken als deze bedieningen niet op alle levels gaan functioneren.

De apostolische bediening moet dus weer en meer tot leven komen. Vandaar de naam School of Apostolic Revival. Een school voor een apostolische herleving. De naam van de School of Apostolic Revival is zo mooi en veelzeggend als je hem afkort. SOAR. Soaring is het zweven of opstijgen op de de dynamiek van de windlagen. Een mooi beeld voor het apostolisch perspectief. Zwevend op de dynamische windlagen van Gods Heilige Geest, als een adelaar die overzicht houdt, ver en scherp ziet en in staat is om, vanuit zijn gegeven positie, gebieden in te nemen voor Gods glorie, te bouwen en verbindingen te leggen.

Want de apostel is gezonden met een missie. Een missie om de cultuur van Gods Koninkrijk op de aarde, in ieder gebied van de samenleving, zichtbaar te maken.

Wil jij groeien in de apostolisch denken en je bediening weer of meer ontdekken en ontwikkelen dan is deze school perfect voor jou!

Wat kan en mag je verwachten?

 • Vernieuwende inzichten voor je functioneren (als leider) in kerk, business of politiek.
 • Een herleving van je roeping, visie, dromen en passie voor Gods plannen.
 • Een impartatie van de kracht van apostolisch denken en doen.
 • Veel humor, geloof en eerlijkheid.
 • Eerlijk en motiverende training die jou vol geloof stimuleert om onderweg te gaan en te volharden op weg naar je goddelijke bestemming
 • Tijd om te netwerken en te connecten met andere ‘Geestgedreven’ mensen om elkaar te versterken en te verbinden.
 • Een profetische sessie, door ons profetische team, waarin je ook concrete richting en wijsheid ontvangen.
 • Zicht op je eigen roeping en bediening.
 • Motivatie, activatie en impartatie vanuit diverse apostolische bedieningen.
 • Een gezonde gebalanceerde, op Bijbelse en historische inzichten gebaseerde openbaring over de apostolische bediening.

Inhoud

Onderwerpen die o.a. worden behandeld;

 • Bijbels fundament voor de apostel
 • Apostolisch op vele niveaus en verschillende typen
 • Geroepen en gezonden?
 • Hoe ontdek en ontwikkel je, je bediening?
 • De kenmerken van een apostel
 • Inspirerende Apostolische bewegingen in de geschiedenis
 • Het apostolische mandaat?
 • Jouw gebied innemen
 • Opstaan in autoriteit; cultiveren, domineren, motiveren, activeren, bouwen en vermenigvuldigen.
 • Apostolische in de vijfvoudige bediening
 • Apostolisch karakter
 • Apostolisch denken
 • Apostolische verbindingen
 • Apostolische vermenigvuldiging

Voor wie is deze cursus bedoeld?

De cursus is breed opgezet en kan worden gevolgd door iedereen met een interesse in het herstel van Gods gemeente en Haar positie breed in de maatschappij.

Meer specifiek is het geschikt voor;

 • Voor iedereen die zich geroepen weer om het Koninkrijken van God zichtbaar te maken in deze maatschappij.
 • Voor mensen die geroepen zijn en willen groeien in leiderschap.
 • Voor bedieningen, leiderschapsteams van bedieningen en bedrijven.
 • Voor mensen die meer kennis willen opdoen over het onderwerp de apostel en het apostolische.

Datums en tijden;

De avonden duren van 20.00 – 21.45.
We beginnen de meeste avonden met een tijd van gezamenlijke aanbidding.
Na afronding om 21.45 is er altijd nog ruimte en tijd voor persoonlijk gebed en bediening.
Ook is er voor aanvang vanaf 19:45 en na afloop tijd om met elkaar te connecten.

Donderdag 11 november, aanvang 20:00
Donderdag 25 november, aanvang 20:00
Donderdag 9 december, aanvang 20:00
Donderdag 20 januari 2022, aanvang 20:00
Donderdag 10 februari 2022, aanvang 20:00
Donderdag 24 februari 2022, aanvang 20:00
Donderdag 10 maart 2022, aanvang 20:00

De kosten

De kosten van de School of Apostolic Revival voor 7 avonden zijn € 195,-
Schrijf je, je in voor 11 oktober dan betaal je slechts € 149,-

Wil je deze school in termijnen betalen dan kan je dat ook! Je kunt er in het aanmeldformulier voor kiezen in 4 termijnen van € 37,25 te betalen.

Deze vergoeding voor deze cursus zien wij als een gift en investering in onze bediening. Als de kosten echt een probleem zijn, stuur dan aub je aanmelding per mail naar info@iamloved.nl!

Locatie

De avonden zullen worden gegeven in het Jeugdcentrum aan de Vijverhof 10 in Hendrik-Ido-Ambacht. De lessen zullen ook op video worden opgenomen en achteraf digitaal worden verstrekt. Zo is het ook mogelijk om de school online te volgen of de les in te halen als je een keer verhinderd bent. Wel gaan we ervan uit dat als je deze school gaat doen je, jezelf echt commit om fysiek deel te nemen, juist vanwege de kracht van ontmoeting, impartatie en activatie.

Het team

Deze Bijbelschool staat onder leiding van Albert en Michelle van der Heide. Het onderwijs zal door Albert en Michelle worden gegeven. Twee avonden zullen ook door apostolische bedieningen van buiten I AM worden ingevuld. Dick Westerhof (God’s Embassy / By Design) en Erica Duenk (His Healing Voice) . Er zal ook een profetische avond zijn waarbij het profetische team van IAM aanwezig zal zijn.

Aanmeldformulier:

Let op u kunt slecht 1 persoon per keer aanmelden.
Wilt u meerdere mensen aanmelden, dan moet u dit formulier meerdere malen invullen.
Vragen? info@iamloved.nl

We willen graag dat iedereen deze cursus kan volgen, als de kosten een probleem zijn neem dan even contact op met lenneke@iamloved.nl

Wil je met een heel team, bijvoorbeeld je oudste- of leidersteam deelnemen aan deze training, mail dan even met albert@iamloved.nl
Totaal