The Road to Revival
The Road to Revival
Road to Revival - Deel 9 - Zijn Naam is jouw kracht! | Albert van der Heide
/

Road to Revival – Deel 9 – Zijn Naam is jouw kracht!

——————

De ‘Road to Revival’.
Verlang jij naar een krachtig en vruchtbaar leven?

De komende weken ga ik elke dag om 13.30 vanuit Jesaja 52 een stap/keuze behandelen die het Woord van God ontsluit. Stappen die ertoe leiden dat we Leven kunnen ontvangen en doorgeven.

—–

Jesaja 52 toont een proces van:
– Wakker worden
– Kracht aandoen
– Het stof afschudden
– Opstaan
– Neerzetten
– Ketenen om de hals losmaken
– Volledig in en uit genade bewegen
– Vrij worden van schaamte en laster
– Intimiteit ontwikkelen
– Hem kennen Zijn naam en karakter
– Persoonlijk relatie met Hem ontwikkelen
– Zijn stem verstaan
– Het goede boodschappen
– Samen de overwinning vieren.

—-

vers 1 Ontwaak, ontwaak, bekleed u met uw kracht, Sion, trek uw mooiste kleren aan, Jeruzalem, heilige stad! Want voortaan zal in u geen onbesnedene of onr eine meer komen.
Vers 2 Schud het stof van u af, sta op, zet u neer, Jeruzalem, maak de ketenen [om] uw hals los, gevangene, dochter van Sion!
Vers 3 Want zo zegt de HEERE: Voor niets u verkocht, u zult ook zonder geld worden verlost.
Vers 4 Want zo zegt de Heere HEERE: Vroeger daalde Mijn volk af naar Egypte om daar als vreemdeling te verblijven, en Assyrië heeft het zonder oorzaak onderdrukt.
Vers 5 En nu, wat staat Mij hier [te doen]? spreekt de HEERE. Want Mijn volk is voor niets weggevoerd, zijn overheersers doen [het] weeklagen, spreekt de HEERE, en voortdurend, heel de dag, wordt Mijn Naam gelasterd.
Vers 6 Daarom zal Mijn volk Mijn Naam kennen; daarom, op die dag, [zal het weten] dat Ik het Zelf ben Die spreekt: Zie, [hier] ben Ik.
Vers 7 Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat horen, die tegen Sion zegt: Uw God is Koning.
Vers 8 Een stem, uw wachters verheffen [hun] stem, tezamen juichen zij, want zij zullen [het] zien, oog in oog, als de HEERE terugkeert [naar] Sion.
Vers 9 Breek uit [in gejubel], juich tezamen, puinhopen van Jeruzalem, want de HEERE heeft Zijn volk getroost, Hij heeft Jeruzalem verlost.
Jesaja 52