Preken I AM
Preken I AM
Kernwaarden: I AM LOVED - Cultuur van Liefde - 24-4-22 - Albert van der Heide
/

Een cultuur van Liefde brengt de Hemel op aarde
Want God is liefde

‘En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.’
‭‭1 Korinthe‬ ‭13:13‬ ‭HSV‬‬

We zijn een apostolisch profetische gemeente
‘Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven, en vooral daarnaar dat u mag profeteren.’
‭‭1 Korinthe‬ ‭14:1‬ ‭HSV‬‬

Streven naar gaven daar gaan we voor, streven naar profetie geven we zelfs hele scholen maar het begint met… JAAG DE LIEFDE NA…

De oorsprong van Gods liefde voor ons:

We zijn kinderen van God
In oorsprong
– Adam zoon van God luk 3:38
– in oorsprong volmaakt verbonden in de liefde
– de liefde was zo intens omdat we niet wisten van goed of fout maar alleen maar van acceptatie in liefde

Door ‘adoptie’ opnieuw:
‘Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!’
‭‭Romeinen‬ ‭8:14-15‬ ‭HSV‬‬

‘God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.’
‭‭Romeinen‬ ‭5:8‬ ‭HSV‬‬

Hoe leren we dit zo te ontvangen dat we het ook kunnen doorgeven naar elkaar en naar de wereld om ons heen?

Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft. Als iemand zou zeggen: Ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij ziet, niet liefheeft, hoe kan hij God liefhebben, Die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van Hem, dat wie God liefheeft, ook zijn broeder moet liefhebben.’
‭‭1 Johannes‬ ‭4:16-21‬ ‭HSV‬‬