Er komt weer een FireNight!
Ik wil je graag uitnodigen voor ons gratis, interkerkelijk evenement aanstaande zondag, 10 april!
Waar: Bezuidenhoutseweg 40, Den Haag
Wanneer: Zondag 10 april @19:30 (Deuren open @19:00 voor Coffee & Connect)
Wat: Lofprijs en aanbidding met SytianSings & Band en spreker Michelle van der Heide
Over deze avond:
Het wordt een avond die vooral in het teken staat van aanbidding. Een echte Worship Night waarin vanuit en tijdens de Worship krachtige woorden van kennis en wijsheid zullen worden gedeeld door Michelle van der Heide. Er zal ruimte zijn voor genezing, heling en bevrijding vanuit de krachtige aanwezigheid van Gods Heilige Geest. Michelle is medeoprichter van I AM een beweging met onder andere een aantal profetische scholen. SytianSings & Band brengen ons iedere FireNight weer verfrissende en krachtige aanbidding. Aanbidding die Gods troon bouwt en Zijn hart zichtbaar maakt.
Ben je klaar om gezegend te worden zodat je een zegen kan zijn?
———————————————————
Yes! Another FireNight is coming!
I’d like to invite you to our free, interdenominational event this Sunday, April 10!
Where: Bezuidenhoutseweg 40, The Hague
When: Sunday 10 april @19:30 (Doors open @19:00 for Coffee & Connect)
What: Praise and worship with SytianSings & Band and speaker Michelle van der Heide
About this event:
The main focus of this evening will be worship. A real Worship Night in which powerful words of knowledge and wisdom will be shared from and during the Worship by Michelle van der Heide. Healing, restoration and deliverance will take place through the powerful presence of God’s Holy Spirit. Michelle is the co-founder of I AM, a revival movement that includes a number of prophetic schools. SytianSings & Band bring us refreshing and powerful worship as on every FireNight! Worship that builds God’s throne and makes His heart visible.
Are you ready to be blessed so that you can be a blessing?