Meesterwerk!

‘De Nachtwacht’ van Rembrandt van Rijn, de ‘Mona Lisa’ van Leonardo da Vinci of ‘Het meisje met de parel’ van Johannes Vermeer. Als we een compositie zien in rood, geel en blauw zijn er maar weinigen die niet direct denken aan Piet Mondriaan. Je kunt aan het meesterwerk zien door wie het is gemaakt. De penseelstreek, de uitstraling, het gevoel dat het je geeft.

Niet lang geleden ben ik voor de eerste keer naar het Rijksmuseum geweest. Nu ben ik niet een mega grote kunstkenner, maar ik ben zeker een kunstliefhebber. Ik geniet ervan om te zien hoe grootmeesters hun penseel gebruiken. Het moment dat ik het zelfportret van Vincent van Gogh zag, raakte mij. Het idee dat ik keek naar zíjn werk, geen replica maar het originele werk wat híj op zijn kleine kamertje met behulp van een spiegel heeft gemaakt. Dat deed mij wat.

Het heeft allemaal te maken met de maker. De maker die het schilderij de waarde toekent. De maker die kiest een beeld om te zetten op canvas. De maker die een doel heeft en ervoor gaat.

Wij zijn Gods meesterwerk. Ooit had God een plan om jou te maken. Hij wist dat de wereld een mens als jij nodig had. Kun je je voorstellen hoe God als een schilder zijn uiterste best heeft gedaan om jou zo uniek en volmaakt te maken? Jij met jouw unieke uiterlijk. Jij met jouw unieke kleuren. Jij met jouw unieke gaven en talenten. Jij op de specifieke plekken met Zijn unieke plan voor jouw leven.

Kun jij zeggen van jezelf dat je een meesterwerk bent? Of kijk je naar wat er nog mist? Mooi, maar maatje 38 is mooier. Mooi, maar dan zonder die neus. Mooi, maar dan zonder de pijn die ik nog voel. Mooi, maar dan zonder mijn lichamelijke gebreken. Mooi. maar………
God kijkt zo niet naar jou. Hij schiep de mens en zag dat het heel goed was. Jouw waarde ligt daarom niet in hoe jíj naar jezelf kijkt of hoe een ander naar je kijkt. Jouw waarde ligt ook niet in wat je doet. Jouw waarde ligt bij jouw Maker!

Zoals een schilderij pas waarde krijgt zodra de maker zijn naam erop plaatst, zo zet God Zijn naam op jou, Zijn meesterwerk. Het moment dat je dat weet, is er niets meer wat jou tegenhoudt om aan de wereld te laten zien wie jouw Maker is.