Bidden voor genezing, hou er aub mee op!

Als ik aan mensen vraag die langdurig ziek zijn of ik voor ze mag bidden, krijg ik nog steeds regelmatig het antwoord: “Nee, ik heb er al zo vaak voor laten bidden”. Vooral in ‘het kerkelijke wereldje’ overigens. Ze hebben er al voor laten bidden of ik mag er wel voor bidden, maar dan niet mijn handen opleggen, hen zalven en hardop ter plaatse ervoor bidden. Nee, het mag dan wel maar dan stilletjes, op afstand, in de binnenkamer. Helaas zie ik die manier van bidden voor zieken niet echt terug als opdracht in de Bijbel, dus ik verwacht er zelf ook eigenlijk geen wonderen van. Vindt u dat ongeloof? Nou, ik begin maar liever toch gewoon met gehoorzamen aan de manier waarop Jezus het wél vraagt.

Mag ik het eens on-pastoraal en on-herderlijk zeggen dat ik er niets van begrijp en het bijzonder vreemd vindt. Dat ik zo vaak een ‘nee’ hoor! Dat terwijl diezelfde mensen wel al jarenlang onophoudelijk artsen en ziekenhuizen bezoeken, operaties, kuren en dozen medicijnen innemen. En zeggen ze dan ook tegen hun niet genezende arts, medicatie en operaties, stop maar want we hebben nu een paar keer wat geprobeerd, maar ik ben nog niet genezen.

Ik begrijp de pijn rondom dit onderwerp overigens wel. Mijn zoon moest ook uiteindelijk een operatie ondergaan en jarenlang hebben we in het ziekenhuis gelopen. En nog steeds zullen we alle middelen gebruiken die er zijn als er verbetering mogelijk is. Maar we blijven ook bidden, en hopen en doorgaan met God te zoeken. We blijven aanhouden, verwachten en vertrouwen. (Luk 18:1-8, Jesaja 19:22, Matheus 15:21-28)

Maar de oprechte en eerlijke “Nee” gaat er denk ik over dat je niet teleurgesteld wil raken in God. Dat je bang bent dat je geloof begint te wankelen. Of omdat je ooit bent voorgelogen door ‘wonderpastors’ die jou de schuld gaven van het niet genezen en gebrek aan geloof. Of de diepe teleurstelling dat het niet gekomen is die keren dat er zo oprecht en hongerig voor gebeden is. Of misschien zelfs omdat je angst heb om een wonder mee te maken en je geloof en theologie moet bijstellen. Of omdat mensen de ziekte hebben geaccepteerd als een werk van God in hun leven. En heel soms is de reden zelfs ontzettend praktisch, ooit kreeg ik het antwoord van iemand die niet wilde genezen, omdat hij anders zijn uitkering kwijt zou raken en weer aan het werk moest. Op straat en met mensen die Jezus helemaal niet kennen, heb je dat probleem nauwelijks. Deze mensen zeggen meestal volmondig ja. Waarom zou ik het niet proberen zeggen ze dan.

Ik hoef helemaal geen oordeel over God te hebben als Hij nog niet geneest. Het zegt helemaal niets over Hem en over wie Hij is. Er kunnen tienduizenden redenen zijn waarom genezing uitblijft die mijn Vader wel ziet, maar ik nog niet. Er zijn zelfs redenen waardoor genezing uitblijft die we zelfs in de Bijbel al kunnen vinden. Er is onenigheid in het Lichaam van Christus. (1 Korinthe 11:30) Er is de tegenstand en invloed van de vijand, (Daniel 10:12-13 of 2 Korinthe 12:7) Er is ongeloof waardoor de discipelen soms ook niet veel verder kwamen. (Lukas 9:40) En er is ongeloof waardoor zélfs Jezus zelf werd verhinderd om echt grote wonderen te doen. (Markus 6:4-6)

Maar stoppen, gebed afwijzen? Waarom? Als de dokter of het ziekenhuis je kwaal niet kan verhelpen, stop je toch ook niet met aanhouden en proberen? Waarom zou je niet als controle ook regelmatig een checkup doen, op een plaats waar geloof en kracht werkzaam is. Waarom zou je mensen die God op je pad stuurt om voor je te bidden niet toelaten. Dat terwijl er velen getuigen zijn, ook in onze directe omgeving, die kunnen vertellen over wonderen die er na jaren toch opeens waren.

Toen Jezus de Vader openbaarde op de aarde, waren er overal en voortdurend wonderen, tekenen, bevrijdingen en genezingen. En Jezus wil nog steeds zichtbaar worden. Zijn liefde en de goedheid van de Vader openbaren in deze wereld. Door Zijn Lichaam de gemeente, de gelovigen. Door jouw heen. Wat een doorbraken zouden we zien als alle gelovigen gewoon zonder terughoudendheid gehoorzaam worden aan de opdracht van Jezus. (Marcus 16:17-18, Matteüs 10:8)

Bidden voor genezing, hou er aub nooit, maar dan ook nooit mee op! Of ga er mee beginnen, gewoon gehoorzaam zijn aan de Koning.