Profeteren: Zien zonder te kijken!

‘De lamp van het lichaam is het oog; als dan uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn; maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Als het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis zelf!’
‭‭Mattheüs‬ ‭6:22-23‬ ‭HSV‬‬

‘Jezus dan antwoordde en zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De Zoon kan niets van Zichzelf doen, als Hij dat niet de Vader ziet doen, want al wat Deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze. Want de Vader heeft de Zoon lief en laat Hem alles zien wat Hij doet, en Hij zal Hem grotere werken laten zien dan deze, opdat u zich verwondert.’
‭‭Johannes‬ ‭5:19-20‬ ‭HSV‬‬

‘Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel, voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad.’
‭‭Hebreeën‬ ‭5:14‬ ‭HSV‬‬

Deze preek luisteren?

U kunt de preek “Zien zonder te kijken” terugluisteren via de site van Lachai Roi

Preek terugluisteren