Niet meer zingen, maar wel aanbidden!

Vanaf zondag gaan we even niet meer zingend aanbidden, maar blijven we wel gewoon aanbidden in Geest en Waarheid.

Je kan als mens van alles vinden en ervaren bij de coronamaatregelen. Dat heb ik persoonlijk ook. En een mening vormen en die ook uiten is van groot belang. Zeker als Christen. We hebben een stem van God gekregen om een geluid van Liefde en gerechtigheid te laten horen in deze wereld. Ieder op zijn eigen toon en ieder in zijn eigen kleur.

Maar wat je mening is, bepaald niet altijd je gedrag. Zeker niet wat het maatschappelijke leven aangaat. De Bijbel is vrij duidelijk en ook vrij relaxed in het feit dat God een overheid heeft aangesteld om een land te regeren. En bedenk je dan dat bijvoorbeeld Rom 13 werd geschreven onder een overheid die een stuk minder vriendelijk was ten aanzien van Christenen dan onze overheid nu.

Er mag dus balans zijn in de afweging tussen onze mening en hoe dat leid tot ons handelen. Echte eenheid onder christenen is overigens ook niet dat we allemaal hetzelfde vinden, maar dat we beseffen dat we allemaal uit dezelfde Bron drinken. Maar even nog over je mening en de consequenties daarvan voor je handelen. Want ja, ik ervaar de geestelijke machten in deze coronatijd. Ja, ik zie de gevaren van controle en angst. Ja, ik zie de media die een bepaalde rol speelt in het geheel. Dat zie ik, ik schrijf erover, ik heb een mening. Ik geloof zelfs dat ik niet eens kan en mag zwijgen. (Hand 4:19-20)

En dan over aanbidding. Ik ken ook de kracht van collectieve aanbidding. En ik weet hoe het Gods aanwezigheid tastbaar maakt. Ik weet wat de Bijbel erover zegt. En ik begrijp en voel de frustratie en de pijn van de maatregelen die het zingen en samenkomen aan banden legt.

Maar ik zie ook hoe God deze tijd bijzonder gebruiken wil. We mogen iets ontdekken. Hoe is onze persoonlijke relatie met God? Hoe volwassen zijn we in ons geloof? Hebben we een muziekband en anderen nodig om hem te aanbidden? Of kunnen we dat ook gewoon zelf? Omdat we Hem kennen, van Hem houden? Kunnen wij Zijn troon allen bouwen tijdens een kerkdienst of bouwen we die ook in ons hart, onze huizen, onze straten, dorpen en steden?

Laten we aub niet doen alsof zingen in een kerk het enige is wat de wereld nog kan redden. Want dat is het niet. Wij mogen nog steeds gewoon ons geloof belijden, Zijn Naam groot maken. We mogen gewoon bidden. We mogen zelfs samenkomen, al is het in kleinere groepen. En je mag de Koning de Koningen nog steeds gewoon aanbidden.

Aanbid Hem dus. Raise your Hallelujah! Bouw die Troon. (Psalm 22:4) In je auto, op de fiets, in je huis, tijdens de afwas, achter je stofzuiger, als je buiten wandelt. Aanbid Hem met en zonder mondkapje. Aanbid Hem met zang, met woorden, met nieuwe klanken. Aanbid Hem in de zon en in de regen, in de wind en in de storm. Aanbid Hem in liederen en woorden. Aanbid Hem fluisterend als het even niet anders kan. Aanbid Hem in Geest en in Waarheid.

Blessings,

Albert van der Heide