I AM MEN
Mannenavonden, weekenden en meer

Je bent welkom om te connecten!

Onderstaand vindt je een overzicht van de avonden waarop we bij elkaar komen. De avonden hebben een informeel, gezellige insteek, maar er zal ook altijd worden gezocht naar diepgang door middel van een getuigenis en het toepassen van de kracht van de Heilige Geest in onze levens.

Ook is er ruimte voor persoonlijk gebed, profetisch woord, gebed voor genezing of bevrijding.

Locatie: Lucrasoft, De Zelling 8 in Hendrik Ido Ambacht, inloop vanaf 19:30 uur, start avond 20:00 uur!

De avonden:

De avonden starten om 19.30 uur (inloop) en om 20.00 uur starten we met het programma.
Na het inhoudelijke gedeelte is er tijd voor hapjes, drankjes en gezelligheid.

We organiseren de avonden bij Lucrasoft aan De Zelling 8 in Hendrik Ido Ambacht.