I AM: Spoken Word // Kerst 2019 // Zoek en je wordt gevonden!

Het Koninkrijk van God, dat mag je zoeken
En als jij zoekt dan, vindt het jou!

Het Koninkrijk van God dat mag je zoeken
Net als ooit de herders, in een stal, een armoedig gebouw
Het Koninkrijk van God dat mag je zoeken
Net als de wijzen, ooit op reis naar een paleis
Zochten, waar ze dáchten te vinden, zochten waar ze konden,
Maar al zoekende, werden ze door Hem gevonden

Het Koninkrijk dat mag je zoeken,
Zoals de vissers, de vrouwen, de kinderen, de menigte in Jezus tijd,
Zoals de miljarden door de eeuwen heen, en al zoekende,
werden ze gevonden, waren ze nooit meer alleen, waren ze nooit meer kwijt
Het Koninkrijk van God dat mag je zoeken,
Ja grijpen ook, als een geweldenaar
Zoeken, jagen, verlangen en verwachten
En terwijl jij zoekt, dan vindt het jou

Het Koninkrijk van God, dat moet je zoeken
En als je zoekt, dan vindt het jou!

Dit Koninkrijk lijkt zo afwachtend,
Maar wacht op een keuze van jouw hart
Dit Koninkrijk lijkt niets, het is zo verborgen
Maar het wacht slechts tot jij het met jouw ogen ziet
Dit Koninkrijk lijkt vaak zo stil
Maar wacht tot jouw oren het horen
Dit Koninkrijk lijkt zo zwak
Maar wacht op jouw gebrokenheid, jouw ongemak
Dit Koninkrijk lijk zo ver weg, maar is zo dichtbij
Maar wacjt slechts op jou overgave, tot jij fluistert, dit is ook voor mij

Het is niet overheersend, schreeuwt niet met neonletters van de daken af
Het zal niet manipuleren of bezitten, geweld gebruiken, of gaan dreigen met veel straf
Het heeft geen dubbele agenda, geen politieke structuur
Geen missie naar misbruik en macht, maar geeft alleen maar vreugdevuur

Want dit is het Koninkrijk van kracht,
waar alles al ís volbracht
En als jij zoekt dan zal je vinden
Als jij nadert, dan nadert Hij tot jouw
Als jij roept, dan zal hij antwoorden
Als jij knielt, dan is Hij trouw

Dit Koninkrijk van God, dat moet je zoeken
En als jij zoekt, dan vindt het jou!

Het woordt van God zegt;
Zoek eerst het Koninkrijk en Zijn gerechtigheid
En al het andere zal naar je toekomen

Ja, al het andere zal naar je toekomen, toestromen
stromen van vrede, boven elke verstand
Vreugde, blijdschap en een hart wat brand
Van passie en levenslust door een God die hersteld
Banden verbeekt en alles wat jou bekneld
Losweekt vol liefde, losbreekt als het moet
Zodat je weer gaat dromen, voelen hopen, echt weer gaat zien
Zodat je kan genezen, Kan helen diep in je hart
Zodat je weer kan gaan voelen
Beleven, ervaren, een hernieuwde start

Het Koninkrijk van God, dat moet je zoeken
En terwijl jij zoekt, dan vindt het jou!

De hemel op aarde, het Koninkrijk van God
Het is er zeker, het houdt nooit meer op
Het is er, en jij mag het zoeken
Soms is het gehuld in doeken
Soms verborgen in een stal
Soms spiegelt het in de ogen van een baby
Soms in de sterren van het heelal
Soms vindt je het geslagen aan het kruis
Soms vindt je het zelfs, schijnbaar levenloos in een graf
De Koning die zijn leven gaf,
Maar schijbaar… want hij is opgestaan
Hij de baby uit de stal, is de Koning van wereld

Het Koninkrijk, dat is de Koning, Het Koninkrijk, is Jezus zelf
De Koning die alles heeft gegeven,
En als jij Hem gaat zoeken, dan vindt jij het LEVEN

Het Koninkrijk van God, dat moet je zoeken
En als jij Hem zoekt, dan vindt Hij jou!

—- >>

‘Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.’
‭‭Mattheüs‬ ‭6:33‬ ‭

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder.
En men noemt Zijn Naam
Wonderlijk, Raadsman,
Sterke God,
Eeuwige Vader,
Vredevorst.
Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen
Jesaja 9:5-6

aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.
Lukas 1:33

Want het Koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht.
1 Korinthe 4:20

Laat uw Koninkrijk komen. Laat uw wil op de aarde worden gedaan, net zoals in de hemel.
Mattheüs 6:10

Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest.
Romeinen 14:17