God zoekt Jona’s! Ben jij er een?

Enige tijd geleden sprak God tegen me: “Ik ben op zoek naar Jona’s”.

Het verbaasde mij omdat deze profetische evangelist toch vaak wordt geframed als iemand die nog allerlei lessen moest leren. Als iemand die regelrecht rebelleerde tegen God. Als iemand die niet leefde vanuit genade en liefde voor de mensen om hem heen. Die tot het einde toe chagrijnig was omdat God een God van liefde is. Een profeet met een karakter en een imago-probleem.

Ik wil het graag met je delen, omdat jij misschien wel zo’n Jona bent!?

Maar God sprak tegen mij: beoordeel niet op wat je hoort of ziet. Ik heb juist Jona’s nodig. Kijk eens naar wie Ik kies. Waren Petrus en Jakobus (zonen van de donder) ook niet een soort Jona’s? Wat denk je van Simon de Zeloot? Of Nathanael een en al scepticisme? Of Paulus de ruziemaker die zichzelf altijd maar weer probeerde te bewijzen!?

Het gaat om een roep van Mijn hart naar mensen met een sterk karakter. Ik heb Jona ooit uitgekozen omdat hij een krachtige persoonlijkheid is en stevig karakter heeft.

Te vaak worden de ‘geroepen’ Jona’s overboord gegooid voordat ze zelfs maar echt in beweging zijn gekomen. Omdat ze onrust veroorzaken, storm doen opsteken, dingen bevragen, anders willen doen. Ze krijgen de kans niet eens om richting Ninevé of Tarsus te gaan, want allereerst wordt hun, zo nodige krachtige karakter, om zeep geholpen onder druk van allerlei geestelijke termen en verfijnde manipulatie. Karaktervorming wordt deze karaktermoord dan vaak genoemd.

God sprak tegen mij: “Oordeel niet te snel over het zichtbare. Er zit een laag onder. De manier waarop je naar Jona kijkt, legt ook bloot wat er in je hart leeft. Jona is een held in Mijn ogen. Wie zou Ik anders überhaupt kunnen vragen, om naar een stad te gaan met 120.000 vijandige afgodendienaars, die God en Israëlieten haten, en te vertellen dat Ik hun stad zou gaan vernietigen als ze zich niet bekeren?”

Daar is karakter voor nodig. Heldenmoed. Een soort van blindheid, doorzettingsvermogen, onbeschaamdheid en vurige passie. En ik tref dat niet aan bij de mensen die alles al zo goed weten. Maar wel bij de vissers, de sceptici, de weerbarstige profeten. Ze gaan dan misschien af en toe via een omweg…. maar ze gaan tenminste.

Ben jij een Jona? Ben jij ‘gek genoeg’ om het evangelie te brengen, alleen, in een stad met 120.000 vijanden. God is naar je op zoek. Hij is blij met je en met je karakter wat Hij zelf in je heeft gelegd. Met een doel, net als bij Jona. Want al morrend en mopperend, blijft Jona de evangelist die 120.000 zielen, van zijn eigen vijanden, tot God bracht, inclusief de toen regerende overheid.

Ben jij een Jona?

Ga ervoor. Laat mensen je niet van je missie afhouden. En als we je ergens mee kunnen helpen, laat het weten. We gooien je graag overboord of regelen een boottocht richting jou Ninevé.

Blessings,

Albert