School voor Gebed & Bediening!

Vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni 2024 | Ridderkerk

Op vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni is de 2-daagse School voor Gebed & Bediening. Een NIEUWE school die jou toerust om alle facetten van gebed, die Gods Woord ons openbaart, te ontdekken en ook daadwerkelijk te activeren.

“Heere, leer ons bidden” (Lukas 11:1) vragen de discipelen aan Jezus. Het is een vraag die ook centraal staat in deze training. Leer ons bidden! De discipelen zagen de kracht van gebed voortdurend bij Jezus. Zijn leven, Zijn keuzes en Zijn handelen werd aangestuurd vanuit gebed. En dat wilden de discipelen destijds leren, en dat willen wij in deze tijd nog steeds! Want gebed is onmisbaar! Gebed is de adem van van de ziel!

“terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.” Efeze‬ ‭6‬:‭18‬

Deze tweedaagse school, legt een grondige basis van kennis over alle facetten van gebed. Maar niet alleen kennis, maar ook is er veel tijd voor de praktijk. De vele oefen en ontdekmomenten activeren je op deze ontdekkingstocht van de kracht van gebed. Het leert je ook ontdekken hoe je met enthousiasme en passie, gebed een plaats kan leren geven in je dagelijkse leven. Zowel vanuit intimiteit als in autoriteit.

‘Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging.’ ‭‭Kol‬ ‭4‬:‭2‬

Het is een school voor gebed en bediening. Want bidden is op zichzelf een bediening, maar gebed is ook het onmisbare fundament van iedere bediening. Want hoe kunnen we keuzes maken, hoe kunnen we liefde blijven geven, hoe kunnen we vanuit openbaring leven en hoe kunnen we krachtige uitdelers zijn van Gods Kracht en Liefde, als we de juiste Bron niet voortdurend weten aan te boren!?

Om overdracht van passie, enthousiasme en kracht plaats te laten vinden zal deze school een sterk praktische insteek hebben. Er zal veel activatie en oefening plaatsvinden.