Profetische woord 2020

#ontkiemen

Deze woorden zijn uitgesproken in de samenkomst van 29-12-2019 in Cascade te Hendrik-Ido-Ambacht.

Profetisch woord 2020 voor I AM.

Van ontginnen naar ontkiemen. Een nieuw jaar, een nieuwe fase zal zich ontvouwen. Het land is vruchtbaar gemaakt. De laatste oneffenheden worden verwijderd, de laatste stenen verplaatst, de laatste oude wortels verwijderd.

En onder de aarde, ontkiemt nieuw leven. In het verborgene, maar zo krachtig. Vanuit het zaad wat is gestrooid. Zaad van liefde, zaad van gerechtigheid. En het gaat ontkiemen. In jullie levens. Het gaat ontkiemen in jullie gezinnen, werkplekken, bedrijven.

Het gaat ontkiemen in de regio. Nog meer zal jullie invloed toenemen. Het geluid wat uitgaat van deze plaats zal anderen plaatsen doen ontwaken. Jullie zijn de steen in de vijver, de wekker die andere plaatsen in beweging brengt.

Ontkiemen gaat gepaard met het opgroeien van onkruid. Dat zijn afleidingen. 2020 is het jaar waarin we moeten leren focussen op Gods doelstellingen. Anders zullen we onszelf verliezen in afleiding en overwoekering. Niet focussen op het weghalen van onkruid, maar focussen op de vrucht en de groei van Gods doelen in onze levens.

We zitten in derde jaar, dat we samenkomen als family op deze zondagen. Family van de Koning. Familie van het Koninkrijk. Het derde jaar is een jaar van eenheid. Hoe meer je eenheid vind, hoe meer verdeeldheid soms kan manifesteren. Maar het doel is eenheid, niet het voorkomen van onenigheid. We zoeken de hemelse eenheid. Die mensen die totaal verschillend zijn, denken en doen, kan connecten als broers en zussen.

“opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.” Joh 17:21

De eenheid van familie. Geen teams, geen werkgroepen, geen managers. Maar een Gezonde familie. War vaders en moeders opstaan. Waar het doel is dat ieder individu zich ontwikkeld op het eigen niveau. Waar het doel niet is ‘het gezin op zichzelf’, maar de individuen die als collectief een plaats vinden om tot groei en bloei te komen.

Verdeelde harten zullen moeten kiezen. Voor innerlijke eenheid. Voor uiterlijke eenheid. Omdat de kracht nog meer toe zal nemen. Dubbelhartigheid zal moeten wijken. God wil meer en meer eenheid creëren. Eén van hart, één van geest. Eén in liefde, een in kracht. Eén in nederlagen, één in de overwinningen!

Eén in het lichaam, dat is Mijn lichaam, het lichaam van Jezus. De ecclesia, de regerende vergadering. Eénheid zal de magneet zijn waarmee ik mensen kan gaan toevoegen aan deze plaats. Ik wil mensen toevoegen. Mensen die op deze plaats tot bestemming kunnen komen. Mensen die een cultuur van geloof en visie nodig hebben. Een cultuur waarin het onmogelijke mogelijk is.

Ik ga mijn lichaam compleet maken. Ontbrekende delen zullen komen, omdat ze weten dat hun plaats hier is. Mijn zonen en dochters zullen komen en ze zullen zichzelf brengen. En vragen om connectie en bemoediging om te gaan wandelen in hun bestemming. Ik vraag om ze welkom te heten. Is er ruimte in je hart voor hen?

Ik zal de vijfvoudige bediening meer zichtbaar maken. De leraars en herders zullen opstaan. Herkenbaarder worden. Zichzelf ontwikkelen. Ze zullen opstaan als de vaders en moeders die terecht ons wijzen op die eenheid die nodig is. Niet alleen wijzen maar ook voorgaan in die eenheid. Die eenheid brengen door het te zijn.

2020 wordt het jaar waarin recht en gerechtigheid gaan ontkiemen. Dat was is gezaaid gaat ontkiemen. En vanuit het verborgene zal steeds meer zichtbaar worden wat Gods wil is in deze wereld. We mogen wakker blijven en elkaar aanmoedigen om die gerechtigheid van de hemel na te jagen. Een beweging van gerechtigheid zal uit ons voortkomen die jaar die vele andere bewegingen in gang zet.

2020 is het jaar van eerstelingen. Eerstelingen in vele opzichten. Nog niet de oogst zelf, maar de eerst sprankelende en bemoedigende vruchten van dat wat is gezaaid in de afgelopen jaren. Eerstelingen van trouw, passie en toewijding. Eerstelingen van liefde en gerechtigheid. Eerstelingen van financiële mogelijkheden en beschikbare mensen.

Nieuwe opties worden geboren. Financieel zal er een beweging komen die ons in staat stelt meer van Gods plannen zichtbaar te maken. Meer te connecten en te beïnvloeden. Vanuit een cultuur van eer en waardigheid zullen we de wereld om ons heen bevloeien en veranderen.

God zal nieuwe uitdagingen brengen. God zal ons dieper willen trekken naar Zijn hart. Daarvoor geeft hij uitdagingen, struggles, obstakels. Die bedoeld zijn om ons allen dichter bij elkaar te brengen, maar als we ze niet omarmen als uitdagingen van de hemel zullen ze afstand veroorzaken.

Ik hoorde nog de woorden. Wordt geen kerk, maar blijf gemeenschap. Bewaak dat. Wordt geen ‘christen’ maar blijf boven alles volgeling van Jezus Christus, bewaak dat. Want het gaat om Jezus alleen. Blijf streven en leven vanuit het verlangen naar iets nieuws, ook al is dat nieuwe al 2000 jaar oud. Blijf streven en zoeken naar die cultuur van eer en liefde, ook al loop je soms tegen de grenzen van jezelf.

Blijf verlangen maar die cultuur van je mag falen en groeien. Blijf verlangen naar die cultuur van aanbidding en kracht. Blijf verlangen naar die cultuur van vernieuwing en mogelijkheden. Val niet in patronen die schijnveiligheid brengen als oude paden die al zijn platgelopen. Zoek de wildernis, het avontuur, de uitdaging. Stop niet met ontdekken en ontginnen, want ik heb nog zoveel nieuw land wat braak ligt te wachten op arbeiders in de oogst.

In 2020 zal er veel ontkiemen. Maar het proces van ontkiemen is een proces vaak nog in het verborgene. Ergens in de rust en in de stilte breekt het zaadje open en ontstaat die groene scheut die zich een weg naar de oppervlakte toe groeit. Een weg baant naar het licht en naar de bestemming. Een pad creëert naar vermenigvuldiging en vruchtbaarheid. Een route naar zichtbaarheid, groei en bloei.

Het is de fase van ontkiemen. Dat voelt soms ook alsof je er nog lang niet bent. De fase van ontkiemen, alsof je dingen kwijtraakt, dingen afbreken, veiligheid verdwijnt. Maar het zaad moet sterven om te ontkiemen. De graankorrel moet dood om leven voort te brengen.

Ontkiem, mijn liefste, kom te voorschijn. Want ik wil je stem horen en je gedaante zien. En hoezeer je soms verlangt naar de velden vol met koren, die komen er alleen als IK je ontkiemen mag.

“Mijn Liefste antwoordt en zegt tegen mij:

Sta op, Mijn vriendin,

Mijn allermooiste, en kom!

Want zie, de winter is voorbij.

De regentijd is over, helemaal voorbijgegaan.

De bloemen laten zich zien op het land,

de zangtijd is aangebroken,

het koeren van de tortelduif wordt in ons land gehoord.

De vijgenboom brengt zijn jonge vruchten voort,

de bloeiende wijnstokken geuren.

Sta op, Mijn vriendin,

en kom, Mijn allermooiste!” Hooglied 2:10-13