Een krachtige intensieve Sprekerstraining!

Gratis voor leden van de Sprekers Family

In twee zaterdagochtenden activeren we je om krachtig te kunnen (s)preken. Niet slechts woorden spreken, maar woorden te spreken die Gods kracht dragen en daardoor levens kunnen veranderen.

‘Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods’ (Rom. 10:17).

Onderwerpen:

  • Inspiratie, geïnspireerd spreken?
  • Enthousiasme, enthousiast spreken?
  • Authentiek, echt zijn in je spreken?
  • Woord; onderzoek de Schriften?
  • Geest; de Geest maakt levend?
  • Hoe een preek opbouwen?
  • Tips; vanuit onze failures! ;-)
  • Spreken tot hoofd & hart!
  • Vrijkomen van verwachtingen!
  • Oefeningen en activaties!

Voor wie is deze cursus bedoeld?

– Voor sprekers, die willen groeien in vrijmoedigheid en kracht.
– Als je geroepen voelt en wil leren (s)preken
– Als je verlangt naar dieper openbaring door Woord en Geest
– Als je verder wil bekwamen in prediking die het hart raakt.

Data en indeling van de dagen.

Zaterdagmorgen 5 & 26 februari.
09:45 Inloop koffie/thee en ontmoeting.
10.00 Deel 1
11.00 pauze
11.30 Deel 2
12.30 einde

Het heeft geen zin om slechts een van beide zaterdagen te volgen, het is een doorlopende training.

De kosten van deze school.

Voor de I AM family is deze training gratis. Meld je aan via het formulier op deze pagina.

De cursusleiders.

Deze training wordt gegeven door Albert en Michelle van der Heide. Beide ervaren predikers, voor vele uiteenlopende doelgroepen. Albert en Michelle dragen een bediening die een krachtige balans brengt tussen waarheid en genade, liefde en kracht, passie en overgave. Deze bediening kenmerkt zich door radicale echtheid, creativiteit, vrijheid en vreugde binnen de veiligheid van een cultuur van vaderschap en eer. Meer over Albert en Michelle vindt je hier.

Locatie:

Gemeente Lachai Roï
Antoon Coolenstraat 11
3245 MC Sommelsdijk

Aanmeldformulier:

1. Je kunt slecht 1 persoon of 1 echtpaar per keer aanmelden. Voor echtparen graag bij naam, de beide namen invullen.

“Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld.”

1 Johannes 4:17

“Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.”

Mattheüs 28:19

“Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog.”

Psalm 32:8