Profetisch woord: Samen!

Profetisch woord: Samen!
Grote letters… durf je samen…
gaan we samen… kan je samen?

In deze doorgedraaide individualistische tijd waarin het individu centraal staat. Verstijd starend naar de eigen navel

God wil Samen
Hoe moeilijk ook samen
Hoe vreemd het ook lijkt samen
Hoe lastig we het ook vinden samen
Samen komen
Samen bidden
Samen profeteren
Samen aanbidden
Samen….

De grote kracht van de eerste christenen was het Samen… er was die onderlinge connectie die boven alles uit de hartslag van God op aarde tastbaar maakte.

Samen, samen, samen met alle heiligen zijn we in staat de breedte, hoogte, diepte, lengt van God ms liefde te ontdekken en vervuld te worden tot héél de volheid van God.

Samen… in een cultuur van eer
Samen, elkaar erend
De een, de ander hoger achten
En we mogen leren;
Communiec-eren (de communie eren)
Corrig-eren
Bek-eren
Elkaars motiv-eren
Elkaar stimul-eren
Enthousiasm-eren
Inpir-eren
Eren

Er is zoveel pijn in het lichaam, de littekens! Alleen eer en eenheid (bijbels eenheid dat is in veelkleurigheid en verscheidenheid) kunnen de wonden en pijn genezen en de littekens maken tot krachtige monumenten van genezing.

Samen!
Elkaar voorgaan in nederigheid, liefde en dienstbetoon
– die hand op je schouder
– Die arm om je heen,
– 1,5 centimeter afstand waar dat nodig is
– Ondersteuning bieden in moeite
– Ons brood met elkaar delen
– Samen, het heilige Vuur aanwakkeren
– elkaar wijzen op jezus
– Samen bidden, aanbidden, vasten
– Samen het vuur (her)ontdekken wat nodig is om het verschil te maken in een tijd als deze
– Samen doorbreken, Samenkomen, samenzijn…. om het zicht op Jezus en Zijn Waarheid niet te verliezen

Als we het ‘samen’ weer gaan ontdekken, dan ontdekken we de sleutel naar de echte gemeenschap. Dan ontdekken we de sleutel die hét antwoord is op de intense en verborgen eenzaamheid in de maatschappij.

Eenzaamheid, die zo diep gaat. Eenzaam, alleen. Een verweesde maatschappij;
– zonder houvast in stabiele gezinnen maar met gebrokenheid, relationele armoede, zelfgerichtheid,
– Met ambities die niet meer gericht zijn maatschappelijke vooruitgang van het geheel maar op persoonlijke eer, roem en ontwikkeling.
– Een maatschappij waar de eer is geroofd en we ons druk maken om totaal verkeerde dingen.

God wil in 2021 herstel brengen. In de maatschappij, in de samenleving. God wil herstellen, maar het herstel zal moeten beginnen in de Gemeente van Christus! In Zijn bruid, Zijn Lichaam, Zijn Tempel, Zijn Kunstwerk, Zijn spreekbuis en afbeelding van Zichzelf naar deze wereld.

Ben je klaar voor Samen?

Veel zegen,

Albert van der Heide