Het tweede woord wat God gaf voor het jaar 2021 was Positie.

Wanneer mensen op de juiste plek staan, zie ik hoe aderen uit hun beginnen te groeien. De aderen groeien naar de mensen naast hen. Overal in het lichaam verschijnen aderen die als wortels elkaar grijpen.
 
Bloedbroeders en eenheid.
In positie komen vraagt om identiteit, overgave en gehoorzaamheid aan God. De Heilige Geest legt uit dat het komen op de juiste positie alleen kan plaatsvinden door overgave aan Hem. Diepere overgave is wat God al langere tijd bewerkt in Zijn lichaam. Wanneer wij ons overgeven aan God en Hem vertrouwen met ons hele leven kan Hij ons leven inzetten zoals Hij het bedacht heeft. Door overgave kan Gods Geest ons bewegen naar de plaats in Zijn lichaam die Hij bereid heeft.
 
In positie komen vraagt om een gezonde identiteit om Jezus te volgen boven mensen en meningen. Niet jezelf vergelijken met een ander of bezig zijn hoe jij het mooist uit de verf komt. Maar luisteren naar wat God tegen jou zegt én Hem volgen daarin.
 
De profetische bediening speelt een belangrijke rol om mensen te helpen hun positie te vinden.
De apostolische bediening heeft een belangrijke rol om mensen te helpen hun positie in te nemen.
 
Als laatste sprak de Heilige Geest deze zin:
Moed om te doén, niet alleen te geloven.
Er is een verschil tussen geloven waar God je voor geroepen heeft en die plek ook daadwerkelijk in nemen. De afgelopen jaren heeft God mensen klaargemaakt in het verborgene om nu te stappen in de positie die Hij hun gegeven heeft.
 
Dit is de tijd!
Vraag eens aan God wat jij kunt doen in de komende periode om je positie te vinden en in te nemen. En zo samen te werken met wat Hij aan het doen is.
 
“Maar nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk, in het lichaam een plaats gegeven zoals Hij gewild heeft.” 1 Korinthe 12:18