Het eerste woord wat God gaf voor het jaar 2021 was Strength (sterkte).

Rond de jaarwisseling gaf God me een aantal woorden voor het jaar 2021. Wanneer God een woord spreekt, krijgt dat bekende woord ineens nieuwe, diepere en krachtige betekenissen. Het eerste woord wat God sprak was het woord Strength (sterkte) Betekenis: het vermogen om met grote kracht te bewegen en stand te houden in enorme weerstand. (Dictionary) De Heilige Geest legde me uit dat Strength iets anders is als kracht. Strength is zowel explosieve korte kracht als langdurig aanhoudende kracht. Het heeft uithoudingsvermogen en flexibiliteit, is snel en veerkrachtig. Strength vult aan wat zwak is en wordt alleen maar krachtiger wanneer men samenwerkt. God spreekt over toenemen in sterkte op gebieden die nu nog zwak zijn. Volwassen worden in de gebieden die nu nog kinderlijk zijn. Dit is voor ieder persoon een ander proces en kan plaatsvinden op uiteenlopende gebieden. Het vraagt bewustzijn, verantwoordelijkheid en inzet.Maar bovenal relatie met de Heilige Geest. Durf jezelf deze vraag te stellen: op welke gebieden moet ik groeien in volwassenheid en Strength? Kijk eerlijk naar die gebieden van je leven en maak het helder voor jezelf. Laat je toerusten en zet je ogen op dat doel. De Heilige Geest staat klaar om met je samen te werken en je bovennatuurlijk te laten groeien in deze gebieden. God maakt Zijn Lichaam klaar. God geeft de overwinning. Wij geven ons leven. Die levens wil Hij Sterk maken. Hij doet Zijn Lichaam opstaan en bewegen in grote kracht en doet standhouden in enorme weerstand. Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. Efeze 6:10 HSV Dite Coumou