Als derde woord gaf God het woord Openbaring.

In de vorige twee blogs deelde ik woorden die God sprak over dit nieuwe jaar.
Als derde woord gaf God het woord Openbaring.
Betekenis: een proces waarmee God Zichzelf en Zijn wil bekend maakt aan mensen. Openbaring is rechtstreeks gebaseerd op het leven van Jezus Christus en de betekenis van Hem als middelpunt van de geschiedenis. (Dictionairy)
Openbaring onthult de waarheid en opent wat voorheen gesloten was.
In een visioen zag ik een persoon staan voor een eeuwenoude enorme zwarte deur. Plotseling bewoog er een paars/blauwe gloed over deze persoon. Het is de Geest van openbaring.
De persoon kreeg een sleutel in de rechterhand en de deur werd geopend. Achter de deur was nieuwe ruimte en voorziening om te bouwen.
God spreekt over deuren die al voor eeuwen op slot zitten maar die nu worden geopend door openbaring.

“ Niet door kracht of geweld maar door mijn Geest”
God heeft een oplossing voor ieder probleem en wat hij opent kan niemand sluiten.
In elke laag van de samenleving is openbaring beschikbaar om te openen wat voor lange tijd gesloten is. Het enige wat je hoeft te doen is de sleutel van God te verwachten. Openbaring zal tot je komen door Zijn woord en Geest, dromen en visioenen en door wijsheid en kennis.
De ene persoon zal plotseling merken dat hij een sleutel van God ontvangen heeft. De ander merkt het op zodra hij erin gaat bewegen.
De Heilige Geest zegt: You know as you go.
De persoon in het visioen ontving de sleutel en daarmee de mogelijkheid om te bouwen aan Gods koninkrijk op een lang gesloten gebied.
Dit is in de breedste zin van het woord.
In een persoonlijk leven, een familie of gebied in de samenleving, klein en groot.
God liet zien dat in het komende jaar de lucht meer en meer vol raakt met openbaring. De lucht zal zwanger zijn van openbaring en het is beschikbaar voor iedereen.

Welke gebieden zitten op slot in jouw leven of omgeving?
God wil je openbaring geven en de deur voor je openen. Niet alleen voor jou als persoonlijke doorbraak, maar zodat je met Hem iets nieuws gaat bouwen op die oude plek. Gods koninkrijk breidt uit en breekt baan. God vergroot de gebieden en bouwt Zijn koninkrijk daar samen met jou.

Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien.
Joël 2:28

Dite Coumou