Uitbetaalde bedragen aan derden (UBD)

Wij hebben onderstaande gegevens van u nodig om aan onze meldingsplicht te voldoen. Dat houdt in dat de door ons uitbetaalde bedragen worden geregistreerd als zijnde door u verworven overige inkomsten.

Meer info over deze regeling klik hier.