Het geluid van bevrijding

Van David. Ik prijs de Here , Hij ondersteunt mij. Hij maakt mij klaar voor de strijd, gereed om aan te vallen. God betoont mij zijn goedheid en liefde. Hij beschermt mij. Hij bevrijdt mij en geeft mij een schuilplaats. Achter Hem kan ik schuilen. Hij laat mij volken overwinnen.
Psalmen 144:1-2 HTB

Toen ik net aan het bidden was voor de regio’s waar we wonen en voor Nederland, hoorde ik een geluid van kettingen, eerst zachtjes en toen 4 zware kettingen die op de grond vielen. Een overweldigend geluid van een aantal vallende kettingen.

Ik geloof dat dit het geluid is van bevrijding, dat mensen door het hele land heen vrij gemaakt worden van kettingen. Kettingen die belemmeren, klein houden, angstig maken etc. Kinderen van God die vrijgemaakt worden om te gaan lopen in de vrijheid en naar de harteklop van het koninkrijk van Jezus Christus te luisteren.

Een leger dat zich gaat vormen, niet een kudde angstige blatende lammetjes maar een krachtig, brullend, een niet te stoppen leger, een beweging van eenheid, groothartig, edelmoedig.

Vol van liefde en echtheid.

Een beweging van koningen en priesters met zwaarden van waarheid die scherp spreken.
Zonder terug te deinzen weten wie ze zijn in Jezus Christus.
Evangelie verkondigers met een vreugde die niet uit te doven is.
Aanstekelijke, gepassioneerde, stoutmoedige doeners van goede daden.

Een leger voortdurend brandend van de Heilige Geest die met strategie en wijsheid steden doortrekken om over Jezus te preken én te laten zien.
Een leger wat zó overduidelijk een ander, een hemels geluid laat horen dat het de denkbeelden over de kerk omvertrekt en muren van religie doorbreekt.
Een leger wat Jezus presenteert zoals Hij is, die Hem kennen zoals Hij is, en weten wat Hij deed aan het Kruis en wat dit betekent voor hen.
Een leger wat weet dat dat het enige is wat de wereld keihard nodig heeft.
Een leger wat niet zichzelf zoekt maar Hem verhoogd, omdat Hij dat waard is.

Kom in beweging en kijk niet naar de kettingen, ook niet de kettingen die je misschien bij een ander denkt te zien maar sta op en beweeg! Beweeg in hetgeen wat God aan jou gegeven heeft.
Beweeg met Hem en elke ketting moet jou loslaten en het licht van Jezus gaat op jou schijnen, wij zijn het licht van de wereld en waar Zijn licht is, kan geen duisternis zijn.
Sta op en schitter, jouw licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de Heer.

THERE’S AN ARMY RISING UP, I CAN HEAR CHAINS FALLING

Blessed be the Lord my strength, which teacheth my hands to war, and my fingers to fight: My goodness, and my fortress; my high tower, and my deliverer; my shield, and he in whom I trust; who subdueth my people under me.
Psalms 144:1-2 KJV