Gemeente in beweging!

Echter & Hechter.

Al jaren geleden sprak God over deze periode. Na drie jaar gaan we van beweging naar gemeente in beweging. Nu zitten we in deze fase en is het heel enthousiasmerend om te ervaren hoe God spreekt en beweegt. Hoe God nieuwe dingen vraagt. Het nieuwe land wat we aan het ontdekken en ontginnen zijn ook echt mogen gaan bewerken en inzaaien.

Het thema voor dit seizoen is echter & hechter.
Of anders gezegd (H)echter.

Hechter is dat je iets aan elkaar maakt. Iets aan elkaar verbind. We geloven dat we, in dit seizoen, als gemeenschap een roep uit de hemel hebben om hechter te worden. Dichter naar elkaar toe te groeien. God wil ons uitdagen om ons krachtiger met elkaar verbinden.

Hechter met elkaar verbonden zijn in relatie, is ook echt nodig. Zo vormen we een plaats waar God Zijn zegen kan uitstorten. (Psalm133) Zodat we allemaal tot groei en bloei komen. Zo vormen we ook een duurzaam en krachtig fundament voor al die nieuwe mensen die God voortdurend brengt.

Maar om hechter te worden, mogen we ook echter worden. Echter betekend niet vals, geen namaak. Dat we weten wie we zijn. Onverdeelde harten. Een cultuur creëren waarin je mag proberen, waarin je mag falen, waarin je jezelf kan zijn. Een cultuur waarin het bij jou gaat om het welzijn van die ander en bij al die anderen gaat om het welzijn van jou.

Echter betekend dat we van elkaar mogen weten wat er echt in je omgaat. Wat er echt speelt in je leven. Waar je echt een ander nodig kan hebben. Omdat je echt veilig bent bij de ander en de ander ook echt veilig is bij jou.

Hechter & Echter dat is ook spannend. Dat hebben we de afgelopen jaren ook ontdekt. Als we echter worden en ook dichterbij elkaar komen, dan kan dat soms allerlei onbekende emoties, reflexen en weerstanden oproepen. Maar de roep van Jezus is daar. Naar de Gemeente. Zijn Gemeente. Bewegend in eenheid en kracht. Als een onverdeeld Lichaam. Als een stralende bruid.

Hechter & Echter in onze relatie met God. Daar begint het. Dat is het vertrekpunt. Een gezonde identiteit begint bij de Bron van Leven. Hechter in relatie met Hem zijn, maakt dat we ook hechter in relatie met elkaar zijn. Echter bij Hem zijn maakt dat we echter, genadiger en eervoller naar elkaar zijn.