Verwonderd over Gods trouw!

Zijn plannen zijn duidelijk en gedetailleerd.

God is trouw en Hij spreekt gedetailleerd en onmiskenbaar duidelijk over Zijn plannen.

Elke kwartaal ‘duik’ ik even onder in de profetieën en woorden die uitgesproken zijn in, door en over de beweging en toekomstige gemeente van iam. Mijn aandacht kwam deze laatste keer zo sterk op de aantekeningen van een van de eerste meetings, in augustus 2017.

De belofte van God voor het starten van deze gemeente is gelegen in de woorden van Hosea 10:12; ‘Zaait in gerechtigheid, oogst in liefde, ontgint u nieuw land. Dan is het tijd om de Here te vragen, totdat Hij komt en voor u gerechtigheid laat regenen.’
‭‭Hosea‬ ‭10:12‬ ‭NBG51‬‬

God gaf daarbij het volgende tijdspad waarin Hij trouw is en wij mogen meebewegen.

1e jaar – ontdekken
Hobbelen op een huifkar. Niet voor iedereen geschikt. Maar wel een avontuur. Dingen zijn nieuw. Leuk en experimenteel. Op zoek naar nieuw land. Voor sommige een moeilijke fase, het gehobbel en de onzekerheid, maar feitelijk vooral ook leuk.

2e jaar – ontginnen
Dan komt na de ontdekkingstocht de akker aan bod. Het nieuwe land. De akker van liefde en gerechtigheid. Die moet worden ingezaaid. Die ligt namelijk vol met stenen, oude wortels. Religieusiteit,

3e jaar – ontkiemen.
Ontkiemen is echt iets anders dan je in eerste instantie denkt. Ontkiemen is niet het frisse groene plantje wat boven de aarde uitkomt. Het is vooral een afsterven van het oude. De graankorrel sterft. Een rottingsproces in het verborgene. Ontkiemen is vooral en eerst sterven aan jezelf. Als individuen en als gemeenschap. En dan komt, met kiemkracht, dat kleine frisse nieuwe leven te voorschijn.

4e jaar – ontspruiten.
Dat jaar zullen we zichtbaar zien worden wat onder de aarde heeft plaatsgevonden. We zullen zichtbaar worden. Dat wat is ontkiemt zal krachtig opgroeien, vruchtdragen en vermenigvuldigen.

Het bemoedigt me altijd weer om te zie hoe God zo precies weet te duiden hoe de processen en tijden gaan verlopen als wij het zelf nog niet overzien. Het geeft me inzicht waarom sommige, soms moeilijke en verdrietige dingen, nodig zijn en onvermijdelijk. Het troost me dat als God dit duidelijk inzichtelijk maakt, dat Hij ook de toekomst zal leiden.

Het doet me sterk verlangen naar de jaren die gaan komen. Jaren waarin we mogen leven onder een “hemel die gerechtigheid regent”. Gerechtigheid is daar waar “de wil van God zichtbaar wordt”. Een gemeente die plaats is van liefde, kracht, heling, genezing, Een plek waar Liefde woont en God Zijn zegen gebiedt.

Blessings,

Albert

Ps: Hou de avonden van 2 en 9 september vrij in je agenda. Dan gaan we samen nog meer ontdekken en ons uitstrekken naar visie voor de tijd die voor ons ligt.