Herleving… Opwekking, Revival. Een verlangen beschreven. De geboorte-akte van IAM

2023-04-20T15:33:47+02:00

Herleving... "Ik verlang naar iets nieuws. Iets fris. Iets simpels. Iets wat tot in het diepst van mijn botten tintelt van kracht en vreugde" Het christendom is besmet met een soort infectie die het krachteloos [...]