School of Expression – Hendrik-Ido-Ambacht

Toerusting, connectie, herstel, vernieuwing!

De School of Expression is ontstaan vanuit een verlangen om samen in beweging te zijn, zodat het licht wat wij dragen duidelijk gaat schijnen.

Expressie brengt je van de diepten van jouw ziel naar de hoogte van Zijn liefde.

Door de hele bijbel heen vindt je aanwijzingen over hoe wij in onze omgang met God ook juist onze expressie nodig hebben. Deze expressie is onze uiting van dankbaarheid en aanbidding. Maar ook een gebed van ons hart. God geeft ons prachtige, diverse vormen, zodat we vanuit ons hart tot Zijn hart kunnen spreken. Vanuit onze Geest, onze ziel en lichaam gebruiken om ons te uiten naar Hem.

‘En u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. ‘ Markus 12:30

Vormen als dans, theater, muziek, beweging kunnen helpen om jezelf te laten kennen en de ander te leren kennen. Bij de School of Expression ligt de focus op het kennen van en gekend worden door God. Door je expressie geef je God de ruimte om Zichzelf kenbaar te maken aan jou. Op een prachtige, eerlijke, ongedwongen en unieke manier! Je zult ontdekken dat in deze setting vele doorbraken zullen komen voor je persoonlijke leven.

De School is opgebouwd uit 7 fundamenten die elke avond een plaats krijgen en worden behandeld.
Verlangen, Verbinding, Vertrouwen, Vrede, Vreugde, Vrijheid, Volheid!

Voor wie is deze school bedoeld?

 • Meer creativiteit in en uit je leven wilt laten stromen;
 • Je verlangt naar verbondenheid en vrijheid;
 • Je jezelf durft uit te dagen om nieuwe dingen boven te laten komen;
 • Je vrijer wil leren bewegen in je positie in Christus;
 • Wil ontdekken welke gaven en talenten er in je verborgen liggen;
 • Wil groeien in diverse fysieke expressievormen;
 • Wil ontdekken hoe je uiting kan geven aan datgene wat God op je hart legt.

Het team

De school staat onder de leiding van Albert en Michelle van der Heide en Willem Arnold is de Schooleider van deze School. Overige docenten zijn Ayla van der Pols, Inge Spil, Annet de Hoop en Debby van Kampen. Tevens is er elke avond ook tijd voor aanbidding. Een greep uit de activaties; drums/djembee, dans, mime, theater, leeuw en lam expressie, bibliodrama, vlaggen, boksen. Uiteraard is er keuzevrijheid in de expressieoefeningen, waar je wel of niet aan deelneemt. 

De data

 • Woensdag 28 september 2022 
 • Woensdag 12 oktober 2022
 • Woensdag 9 november 2022
 • Woensdag 23 november 2022
 • Woensdag 7 december 2022
 • Woensdag 11 januari 2023
 • Woensdag 25 januari 2023

Indeling van de avonden

De avond zullen (ongeveer) de volgende indeling hebben.
19.45 Inloop koffie / Tijd om te connecten
20.00 Inleiding / Bijbels onderwijs
20.20 Workshop / Uitleg
21.00 Uitwerking / Activatie / Bediening
22.00 Einde

De kosten

De kosten zijn € 189,- voor deze 7 avonden. incl. alle materialen, koffie, thee. Je kunt ook kiezen voor het betalen in 7 termijnen van € 27,00. Deze kosten worden door ons gezien als een gift en investering in de bediening van Stichting I AM (ANBI) en zijn daarom ook  aftrekbaar voor de belasting.  Als de kosten een probleem zijn, dan ben je alsnog van harte welkom! Je kunt je dan ook gratis aanmelden via het formulier op deze website.

Locatie Drechtsteden

Deze avonden zullen worden gegeven in de Veldschuur en in Cascade, beiden locaties zijn in Hendrik Ido Ambacht. Nadere adresgegevens en precieze datums per locatie ontvang je in de bevestiging van je aanmelding.

‘Deep calls to deep at the roar of your waterfalls; all your breakers and your waves have gone over me. By day the Lord commands his steadfast love, and at night his song is with me, a prayer to the God of my life. ‘ Psalm 42:7-8

Aanmeldformulier:

Let op u kunt slecht 1 persoon per keer aanmelden.
Wilt u meerdere mensen aanmelden, dan moet u dit formulier meerdere malen invullen.
Vragen? info@iamloved.nl

We willen graag dat iedereen deze cursus kan volgen, als de kosten een probleem zijn meld je dan gratis aan.