School of Apostolic Revival (DEEL 1)

De getuigenissen van deze school motiveren ons om deze unieke school nogmaals te geven! Heb je deze school reeds gedaan, dan kan je ook deel 2 van deze school volgen klik hier.

Er is een sterke urgentie in deze tijd dat juist de apostel positie inneemt en het apostolisch denken weer ruimte en een plaats krijgt in Gods Gemeente. Mannen en vrouwen (ja, ook vrouwen zie Junia in Romeinen 16:7) die opstaan in hun roeping en zalving. Vaders en moeders; die culturen bouwen, andere tot groei en bloei brengen, structuren vernieuwen en creëren etc…

Want het is toch heel vreemd, dat je best een herder mag zijn of een leraar en ook de evangelist is inmiddels wel breed geaccepteerd. Een profeet zijn is echter nog steeds wel spannend en heel bijzonder, maar jezelf als apostol(isch) zien… dat hoor je nog niet zo vaak.

Tijd om dat krachtig te doorbreken dus. Want God heeft aan het Lichaam van Christus zowel herders, leraars, evangelisten, profeten als apostelen! gegeven. (Efeze 4:11-12) Hun functie is net zo essentieel, en misschien nog in zekere zin wel essentiëler als key-verbindende-functie, dan de andere genoemde bedieningen. En wat zeker is, is dat het Lichaam, de Gemeente, zal nooit haar volwassenheid en kracht bereiken als deze bedieningen niet op alle levels gaan functioneren.

De apostolische bediening moet dus weer en meer tot leven komen. Vandaar de naam School of Apostolic Revival. Een school voor een apostolische herleving. De naam van de School of Apostolic Revival is zo mooi en veelzeggend als je hem afkort. SOAR. Soaring is het zweven of opstijgen op de de dynamiek van de windlagen. Een mooi beeld voor het apostolisch perspectief. Zwevend op de dynamische windlagen van Gods Heilige Geest, als een adelaar die overzicht houdt, ver en scherp ziet en in staat is om, vanuit zijn gegeven positie, gebieden in te nemen voor Gods glorie, te bouwen en verbindingen te leggen.

Want de apostel is gezonden met een missie. Een missie om de cultuur van Gods Koninkrijk op de aarde, in ieder gebied van de samenleving, zichtbaar te maken.

Wil jij groeien in de apostolisch denken en/of je bediening weer of meer ontdekken en ontwikkelen dan is deze school geschikt voor jou!

Wat mag je verwachten?

 • Vernieuwende inzichten voor je functioneren (als leider) in kerk, business of politiek.
 • Krachtige openbaringen vanuit het Woord van God
 • Een herleving van je roeping, visie, dromen en passie voor Gods plannen.
 • Een impartatie van de kracht van apostolisch denken en handelen.
 • Veel humor, geloof en eerlijkheid.
 • Eerlijk en motiverende training die jou vol geloof stimuleert om onderweg te gaan en te volharden op weg naar je goddelijke bestemming
 • Tijd om te netwerken en te connecten met andere ‘Geestgedreven’ mensen om elkaar te versterken en te verbinden.
 • Een profetische sessie, door ons profetische team, waarin je ook concrete richting en wijsheid ontvangen.
 • Zicht op je eigen roeping en bediening.
 • Motivatie, activatie en impartatie vanuit diverse apostolische bedieningen.
 • Een gezonde gebalanceerde, op Bijbelse en historische inzichten gebaseerde openbaring over de apostolische bediening.

Welke Onderwerpen?

 • Bijbels fundament voor de apostel
 • Apostolisch op vele niveaus en verschillende typen
 • Geroepen en gezonden?
 • Hoe ontdek en ontwikkel je, je bediening?
 • De kenmerken van een apostel
 • Inspirerende Apostolische bewegingen in de geschiedenis
 • Het apostolische mandaat?
 • Jouw gebied innemen
 • Opstaan in autoriteit; cultiveren, domineren, motiveren, activeren, bouwen en vermenigvuldigen.
 • Apostolische in de vijfvoudige bediening
 • Apostolisch karakter
 • Apostolisch denken
 • Apostolische verbindingen
 • Apostolische vermenigvuldiging
 • Apostolische samenwerking

Voor wie is deze cursus bedoeld?

 • Voor mensen met een roeping
 • Voor mensen met een bediening.
 • Voor iedereen die zich geroepen weer om het Koninkrijk van God zichtbaar te maken in deze maatschappij.
 • Voor mensen die geroepen zijn en willen groeien in leiderschap.
 • Voor bedieningen, leiderschapsteams van bedieningen en bedrijven.
 • Voor mensen die meer kennis willen opdoen over het onderwerp de apostel en het apostolische.
 • Voor mensen die zichzelf in brede zin willen ontwikkelen in leiderschap.

Datums en tijden;
De avonden duren van 20.00 tot ca. 21.30 met een korte break.
Na afronding om is er altijd nog ruimte en tijd voor persoonlijk gebed en bediening.
Ook is er voor aanvang vanaf 19:45 en na afloop nog tijd om met elkaar te connecten.

Donderdag 26 januari 2023
Donderdag 9 februari 2023
Donderdag 23 februari 2023
Donderdag 9 maart 2023
Donderdag 23 maart 2023
Donderdag 6 april 2023
Donderdag 20 april 2023

De kosten?
De kosten van de School of Apostolic Revival voor alle 7 avonden zijn € 189,- Wil je deze school in 7 termijnen betalen dan kan je dat ook, zie aanmeldformulier.

Deze vergoeding voor deze cursus zien wij als een gift en investering in onze bediening. Als de kosten een probleem zijn is er een optie om je gratis aan te melden, we willen graag dat iedereen die dit verlangen heeft mee kan doen.

Het team / docenten?

Deze Bijbelschool staat onder leiding van Albert en Michelle van der Heide. Het onderwijs zal door Albert en Michelle worden gegeven. Er zal ook een profetische avond zijn waarbij het profetische team van IAM aanwezig zal zijn.

De Locatie?

De avonden zullen worden gegeven in het Jeugdcentrum aan de Vijverhof 10 in Hendrik-Ido-Ambacht. De lessen zullen ook op video worden opgenomen en achteraf digitaal worden verstrekt. Zo is het ook mogelijk om de school online te volgen of de les in te halen als je een keer verhinderd bent.

Aanmeldformulier:

Let op u kunt slecht 1 persoon per keer aanmelden. Wilt u meerdere mensen aanmelden, dan moet u dit formulier meerdere malen invullen.
Vragen? info@iamloved.nl

We willen graag dat iedereen deze cursus kan volgen, als de kosten een probleem zijn kies dan voor de optie gratis aanmelden.

Wil je met een heel team, bijvoorbeeld je oudste- of leidersteam deelnemen aan deze training, mail dan even met albert@iamloved.nl