Toerusting Kinderwerkers

Hendrik-Ido-Ambacht | 16 april 2024

Op dinsdagavond 16 april 2024 geven we een toerustingsavond voor kinderwerkers, over samenwerken met de Heilige Geest.

‘Op dat moment kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden: Wie is toch de belangrijkste in het Koninkrijk der hemelen? En Jezus riep een kind bij Zich en zette dat in hun midden.’ (Matheus 18:1+2).

Onze bediening is begonnen als een bediening onder kinderen. Enorm inspirerend, uitdagend en leerzaam. Kinderen zijn direct, eerlijk en tegelijkertijd verwachtingvol en enthousiast. Kinderen zijn het belangrijkste in het Koninkrijk der Hemelen, zegt Jezus in Math., 18:1-2. Het Koninkrijk van Jezus, de Koning. Het zegt alles over hoe God kijkt naar on mensen, en in het bijzonder naar kinderen. Kinderen hebben een ontvankelijke en nederige houding, en zijn nog niet voorgeprogrammeerd met verwachtingen en voorspelbaarheid. Deze flexibiliteit (Johannes 3:8) maakt ze ontvankelijk voor het werk van de Heilige Geest. Hoe ga je daarmee om, en hoe waarborg je veiligheid en vrede, dat zijn een aantal van de onderwerpen die deze avond langs komen.

Onderwerpen:

  • Hoe combineer je Veiligheid en Vrijheid!
  • Het kind is Geest, Ziel en Lichaam!
  • Innerlijke Genezing, Heling en Bevrijding bij kinderen?
  • Praktische ideeën en handvaten
  • Overdracht van zalving en bekwaamheden!
  • Tips; ook juist vanuit onze failures! ;-)
  • Oefeningen en activaties!

Middels deze toerusting hopen we dat jij, enthousiast en gepassoineerd wordt, om samen te werken met de Heilige Geest in het kinderwerk. Je zult zien dat je daardoor verassend meer energie krijgt van de dingen die je mag doen.

Voor wie is deze cursus bedoeld?

– Voor kinderwerkers en leiders van kinderwerk;

Data en tijden:

Dinsdagavond 16 april 2024, 19.30 – 21:30

De kosten van deze toerusting:

De toerusting is gratis, wel houden we een collecte om de kosten te dragen.

Graag wel vooraf aanmelden in verband met beperkte hoeveelheid deelnemers.

De cursusleiders:

Deze training wordt gegeven door Albert en Michelle van der Heide. Beide ervaren kinderwerkers, met jarenlange ervaring bij kinderen van verschillende denominatie, doelgroepen en culturen. Albert en Michelle dragen een bediening die een krachtige balans brengt tussen waarheid en genade, liefde en kracht, passie en overgave. Deze bediening kenmerkt zich door radicale echtheid, creativiteit, vrijheid en vreugde binnen de veiligheid van een cultuur van vader-, moederschap en eer.

Locatie:

Jeugdcentrum de Vijverhof
Vijverhof 10
3341 TS Hendrik-Ido-Ambacht

Aanmeldformulier:

“Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld.”

1 Johannes 4:17

“Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet, want voor zodanigen is het Koninkrijk van God.”

Markus 10:13-15

“Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef