School of Revival (avond)

Fundamenteel & Levensveranderend!

“Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld.”
1 Johannes 4:17b

Ook dit nieuwe seizoen starten we weer met onze Bijbelschool, de School of Revival, in Hendrik-Ido-Ambacht. Dit is een unieke Bijbelschool met een focus op discipelschap. Deze avonden zullen ongeveer 2x per maand zijn op de woensdagavond. Het unieke aan deze school is dat we gericht zullen zijn op het toepassen van diepgaand Bijbels onderwijs in je dagelijks leven. Praktisch onderwijs of actieve toerusting zou je het kunnen noemen. Praktisch en vol van Kracht.

Motivatie, Impartatie en Activatie. Dat zijn de pijlers van deze Bijbelschool.
Motivatie vanuit het Woord van God, het ontdekken van jouw unieke bestemming en de connectie met elkaar. Impartatie door de kracht van de Heilige Geest in woord en bediening. Activatie, omdat we je voorzien van praktische tools om Gods Woord echt in de praktijk te brengen.

Een School of Transformatie.

De School of Revival is een Bijbelschool die, zoals de naam al zegt, echt gericht is op Revival. Om jou tot een persoonlijke revival te brengen. Allereerst herleving (revival) van je eigen leven. De gebieden waar God nog niet de ruimte heeft die Hem toekomt. En vanuit deze persoonlijke herleving, leren we je ook Leven te brengen. Als een Revivalist, in het specifieke gebied waar God jou verantwoordelijkheid voor heeft gegeven.

“Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.” Efeze 5: 14

Paulus spreekt in deze bovenstaande tekst geen ongelovigen, maar gelovigen aan. Om ze wakker te schudden. En ik geloof dat we in een tijd leven waarin we meer dan ooit echt wakker mogen zijn. Wakker moeten zijn, “woke” maar dan vanuit de hemel.

Wij geloven dat wij als Christenen geroepen zijn om “Revival te zijn!” Jij bent Revival!

Wanneer je deze school volgt, zullen er in de tweede helft van het schooljaar, mogelijkheden zijn om deel te nemen bij onze events om mee te dienen in ministry/gebedsteam en zo het geleerde ook echt praktisch te maken. Uiteraard is dit optioneel en afhankelijk van jouw eigen ontwikkeling en verlangens.

Voor wie is deze school bedoeld?

– Voor iedereen met honger naar Gods Woord en Gods Geest.
– Voor iedereen die wil groeien naar een volwassen en krachtige christelijke levensstijl.
– Voor iedereen die gediscipeld wil worden vanuit apostolisch-profetisch onderwijs.
– Voor iedereen die verlangt naar een leven in Gods bestemming.

Data

De school is in het komende seizoen 14 keer op woensdagavond. De avonden duren van 20.00 – 21.30. We beginnen de avonden met een tijd van gezamenlijke aanbidding, dan is er onderwijs, tijd voor vragen en bediening. Na 21.30 is er nog ruimte en tijd voor ontmoeting, persoonlijk contact, gebed en bediening.

Inhoud

De inhoud van de school bestaat uit 14 lessen die er op gericht zijn jou te wortelen en funderen in de Liefde van de Vader en van daaruit te groeien naar krachtige levensstijl door de Heilige Geest, waardoor Jezus zichtbaar wordt door jou heen.

Het team

Deze Bijbelschool staat onder leiding van Albert en Michelle van der Heide.
Het onderwijs zal voornamenlijk door Albert en Michelle worden gegeven. Tevens zijn er een aantal avonden met invulling door diverse gastdocenten uit het team van IAM, zoals Barbara Kasius, Dite Coumou en Lenneke van der Jagt. Ook worden er lessen ingevuld door bevriende bedieningen zoals Erica Duenk, John Engel en Dick Pieterman. Zo zorgen we voor een veelkleurige ontwikkeling en groei, door de input van specifieke zalvingen die God heeft gegeven in Zijn Lichaam.

Locatie

Jeugdcentrum de Vijverhof. Vijverhof 10, Hendrik-Ido-Ambacht

De Bijbelschool heeft een eigen website! Klik hier!
De Bijbelschool heeft een eigen website! Klik hier!