School of Night & Dreams

Gods aanwezigheid in de nacht en in dromen?

Misschien klinkt het wat bizar in je oren, maar wist je dat 1 op de 3 Nederlanders slaapproblemen heeft? Best wel heftig toch? Terwijl God de nacht juist wil gebruiken om jou te ontmoeten. De nacht is door God gemaakt en een diepe, vredige en aangename slaap is wat Hij ons wil geven. Maar daar blijft het niet bij. Er is nog veel meer te ontdekken en te ontvangen in de nacht. Juist in deze tijd waarin we leven, waarin visioenen zien” en “dromen, dromen” een van de specifieke manieren is waarmee God zichzelf wil laten zien aan jou.

En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. Handelingen 2:17

Visie en inhoud van deze school.

De visie voor deze school is in een regel samen te vatten als;
wakker worden voor Gods plan met de nacht“.

Het eerste wat je zal gaan ontdekken, tijdens deze school, is hoe God ook jouw nachten en dromen wil gebruiken om tot je te spreken en je toe te rusten. God wil heling en verlossing brengen juist ook in en door jouw nachten en dromen.

Tijdens deze school ontdek je de antwoorden op deze en nog meer vragen:
* Wat zijn sleutels voor een goede nachtrust?
* Zijn dromen voor iedereen?
* Hoe herken ik een droom van God?
* Hoe versta ik Gods symbolische manier van spreken?

We gaan de diepte in van Gods rijke Woord. Je zal verbaasd staan over hoeveel sleutels het Woord je gaat geven. Sleutels die je praktisch kunt gaan inzetten om jouw persoonlijke relatie met Jezus krachtiger te maken. Ook ontvang je een impartatie door de Heilige Geest. Een impartatie om (meer) dromen en visioenen te gaan ontvangen.

Deel 1 | Nachten vol vrede en rust
De nacht is gemaakt voor een vredige, diepe, aangename slaap. Toch is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. Veel mensen hebben last van angst, nachtmerries of andere slaapproblemen Tijdens deze eerste avond ontvang je nieuwe sleutels voor een goede nachtrust. We gaan terugpakken wat de vijand heeft gestolen, zodat je nachten weer vol van God worden.

In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen, want U alleen, HEERE , doet mij veilig wonen.
Psalm 4:9

Deel 2 | Dromen en visioenen vanuit de hemel
God verlangt ernaar om ons voortdurend te ontmoeten. Voortdurend! Dus niet alleen overdag maar ook in de nacht. Door de hele Bijbel heen zien we krachtige voorbeelden. Voorbeelden waar we van kunnen leren en nieuwe dingen in kunnen ontdekken. Deze avond leer je om de verschillende soorten dromen van God te ontvangen, te herkennen en ook te bewaren.

De HEERE geeft het Zijn beminde in de slaap.
Psalm 127:2

Deel 3 | Interpretatie van dromen en visioenen
Deze avond leer je de taal begrijpen die God spreekt in dromen. Je krijgt praktische sleutels om aan de slag te gaan met het interpreteren van jouw dromen. God geeft echt prachtige cadeaus in de nacht. Hiermee wil Hij Zijn wil bekend maken. Allereerst voor jouw leven maar ook voor de wereld om je heen. Hij verlangt ernaar dat we gaan begrijpen wat Hij spreekt én geeft, zodat de hemel op aarde komt.

En Ik zal u geven schatten die in het duister zijn, verborgen rijkdommen, opdat u zult weten dat Ik de HEERE ben, Die u bij uw naam roept, de God van Israël.
Jesaja 45:3

Voor wie is deze cursus bedoeld?

– Als je verlangt naar een gezond ‘nachtleven’ en slapen in vrede en rust
– Als je meer van Gods aanwezigheid wil ervaren, juist ook in de nacht
– Als je wilt ontdekken hoe God spreekt door dromen als cadeaus in de nacht

Het team

De cursus staat onder leiding van Dite Coumou. Dite draagt een krachtige profetische zalving. Ze is lid van het profetisch kernteam van IAM. Naast spreken en lesgeven op de profetische en creatieve cursussen heeft Dite ook nog de tijd genomen om zich de laatste jaren te verdiepen in alles wat de Bijbel openbaart rondom slapen, dromen en het nachtleven met God. En ze ontdekte daar een rijke schat waarmee ze ook jouw leven weer wil verrijken. Ze heeft inmiddels ook een boek, Dromenjager, geschreven over dit onderwerp.

Locatie

De cursus wordt op diverse locaties gegeven. U vindt de actuele planning op deze pagna. Wilt u deze of een van onze andere scholen graag een keer in uw regio, dat doen wij graag in samenwerking met u! Stuur ons dan even een email op info@iamloved.nl

Gepland: