Op naar een nieuwe tijd!

Ik kijk zo uit naar de vernieuwende tijd die voor ons ligt.

Voor mijn werk stond ik eens op een bouwput waar de betonnen fundering werd gelegd. Of gegoten beter gezegd. Het beton werd in de bekisting gespoten vanuit de grote vrachtwagen waar het in werd klaargemaakt.

Waar de ene werknemer met een grote slang het beton vulde, liep een ander met een soort van apparaat wat trillingen in het nog natte beton veroorzaakte. En met veel geduld, heel precies, liep hij achter zijn collega aan.

Ik vroeg hem naar de reden van dit trillen en hij vertelde me dat eventuele luchtbellen en grindnesten zo uit het beton werden gehaald. Zaken die achteraf niet meer kunnen worden gerepareerd en wel een verzwakking en potentieel risico vormen in het fundament.

Interessant, dacht ik, zo werkt het ook wel in het geestelijke. God heeft een bouwplan voor een bepaalde beweging of gemeente. Het fundament wordt gelegd door apostolische en profetische mensen. Betonstorters en zij die lucht en verontreiniging uit het fundament halen. En pas daarna begint het echte bouwen. Het zichtbare werk.

Interessant ook vanwege de tijd die het soms vraagt om het fundament te leggen, maar ook om dan nog geduldig verontreiniging te verwijderen. Er is geduld en timing nodig om dit ogenschijnlijk onzichtbare werk te doen.

Interessant omdat het een functie is van trillen en schudden die het beton reinigt. Iets wat in het geestelijke eigenlijk ook zo is. Als dingen worden geschud dan komt de verontreiniging naar boven. De lucht, de grindnesten, de zaken die op langere termijn problemen zouden veroorzaken.

Dit was een jaar van schudden. De uitbraak van het coronavirus liet heel veel schudden. Desoriëntatie in geestelijk opzicht en ook een soort van verlamming probeerde ingang te krijgen. Maakte dat dingen gingen schudden, zaken naar boven kwamen in levens. Lucht uit het fundament wordt gehaald wat er al zo snel in was geblazen.

Dat is zeker ook van toepassing voor iam als beweging. Scherp blijven op de roeping. Scherp blijven op de missie. Het lucht moet eruit. Verontreiniging kan geen plaats hebben. Want het is tijd om te gaan bouwen aan dat wat daadwerkelijk zichtbaar wordt in levens. Met volle kracht en energie. Met vastberadenheid en geduld. Met de wetenschap dat God trouw is aan zijn beloftes.

En dan kijk ik zo uit naar de komende maanden. We bevinden ons midden in een goddelijk ‘kairos moment’ een momentum van transitie.

Voor mij, voor jou!
Wees wakker!
Mis het niet!

Ps: zet vast 2 en 9 september in je agenda. Dan nemen we uitgebreid de tijd om met elkaar in gesprek te gaan over de visie en vooruitzichten mbt tijd die komt.

Blessings,

Albert