50 dagen, 5 minuten | Pasen tot Pinksteren
50 dagen, 5 minuten | Pasen tot Pinksteren
Dag 5 - Leidt de Geest tot dwaze dingen? | 50 dagen, 5 minuten | Pasen tot Pinksteren | Albert van der Heide
/

De dingen van de geest van God zijn dwaasheid. De prediking van het kruis is dwaasheid. En ik moet zeggen dat het wandelen door de geest soms ook tot dwaasheden leidt. De Heilige Geest wil ons naar een heel ander ‘normaal’ brengen als wij.

Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. 1 Korinthe 2:14 

Een bovennormale, bovennatuurlijke realiteit. Johannes was ‘in de geest’ naar zijn gewoonte, Paulus zag onuitsprekelijke dingen. Christenen ontvangen dingen van God, ervaren krachten, ervaren realiteiten… dwaasheid voor de wereld, maar wijsheid voor mensen die geestelijk zijn en het geestelijk beoordelen.