Opdragen!

Opdragen van kinderen bij I AM

Opdragen is een goede ‘gewoonte’ die we graag in ere houden. Het is een geweldig mooi besluit van de ouders om hun kindje op te dragen aan God. En daarmee zeg je: ‘ons kind is van U’!

Daar willen wij als gemeente graag omheen staan en ook een stukje verantwoording op ons nemen, door jullie kind te ontvangen in onze familie en zorg te dragen voor Bijbels onderwijs en geestelijke vorming.

Nog voor een kind zelf de keuze kan maken om zijn of haar leven toe te wijden aan God kunnen de ouders dat al doen. Ze spreken daarmee uit wat hun verlangen en intentie is voor hun kind. Het kind is een geschenk van God, wat ouders ontvangen, maar ook weer als het ware willen teruggeven aan God. Hun kind is uiteindelijk van Hem.

Opdragen komt als zodanig niet voor in de beschrijvingen van het leven in een Nieuw Testamentische gemeente die de Bijbel ons geeft. Het is dus een gewoonte. Maar wel een hele mooie gewoonte. Sterker nog, in de evangeliën van Lukas vinden we dat Jezus zelf werd opgedragen;

‘En toen de dagen hunner reiniging naar de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij Hem naar En toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij Hem naar Jeruzalem om Hem de Heere voor te stellen – zoals geschreven staat in de wet van de Heere: al wat mannelijk is dat de moederschoot opent, zal heilig voor de Heere genoemd worden – en om een offer te brengen volgens wat gezegd is in de wet van de Heere, een paar tortelduiven of twee jonge duiven.

En zie, er was een man in Jeruzalem, van wie de naam Simeon was, en die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij