JEZUS OVERWINNAAR ; opwekking 832

Waar U verschijnt wordt alles nieuw
Want U bevrijdt en geeft leven
Elke storm verstilt
Door de klank van Uw stem
Alles buigt voor Koning Jezus

U bent de held die voor ons strijdt
U baant de weg van overwinning
Elke vijand vlucht en ieder bolwerk valt neer
Naam boven alle namen, Hoogste Heer
Voor eeuwig is Uw heerschappij

Uw troon staat onwankelbaar
Ongeevenaarde kracht
Ligt in Uw grote naam
Jezus Overwinnaar

De duisternis licht op door U
De duivel is door U verslagen
Dood waar is je macht?
Waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!

De schepping knielt in diepst ontzag
De hemel juicht voor onze Koning
En de machten van de hel
Weten wie er regeert

Naam boven alle namen, Hoogste Heer

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeevenaarde kracht
Ligt in Uw grote naam
Jezus Overwinnaar

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeevenaarde kracht
Ligt in Uw grote naam
Jezus Overwinnaar

Naam boven alle namen
Naam boven alle namen
Naam boven alle namen
Naam boven alle namen
Naam boven alle namen
Naam boven alle namen
Naam boven alle namen
Naam boven alle namen
Naam boven alle namen
Naam boven alle namen
Naam boven alle namen

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht
Ligt in Uw grote naam
Jezus Overwinnaar

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht
Ligt in Uw grote naam
Jezus Overwinnaar

Ongeëvenaardekracht
Ligt in Uw grote naam
Jezus Overwinnaar
U bent Jezus Overwinnaar
U bent Jezus Overwinnaar


OH PRIJS DE NAAM

Ik denk terug aan Golgotha
Waar Jezus leed en stierf voor mij
Zijn handen en voeten doorboord
Mijn Redder droeg de vloek voor mij

VERSE 2:
In doeken en verdriet gehuld
Legden ze Hem in Jozef’s graf
Verzegeld door een zware steen
De Messias is geheel alleen

CHORUS:
O prijs de Naam van de Heer mijn God
O prijs Zijn Naam voor eeuwig
Voor altijd prijzen we U alleen
O Heer, O Heer mijn God

VERSE 3:
Maar ‘s ochtends vroeg de derde dag
Stond Hij weer op de Zoon van God
Hij overwon dood heeft geen macht
De Koning leeft in al zijn kracht

VERSE 4:
Hij komt terug in al Zijn pracht
Stralende zon doorboort de nacht
Dan sta ik op zoals Hij deed
Mijn blik gericht op Zijn aangezicht


Goodness of God

I love You, Lord
For Your mercy never fails me
All my days, I’ve been held in Your hands
From the moment that I wake up
Until I lay my head
Oh, I will sing of the goodness of God

And all my life You have been faithful
And all my life You have been so, so good
With every breath that I am able
Oh, I will sing of the goodness of God

I love Your voice
You have led me through the fire
In the darkest night
You are close like no other
I’ve known You as a Father
I’ve known You as a Friend
And I have lived in the goodness of God (yeah)

And all my life You have been faithful (oh)
And all my life You have been so, so good
With every breath that I am able
Oh, I will sing of the goodness of God (yeah)

‘Cause Your goodness is running after
It’s running after me
Your goodness is running after
It’s running after me

With my life laid down
I’m surrendered now
I give You everything
‘Cause Your goodness is running after
It’s running after me (oh-oh)
‘Cause Your goodness is running after
It’s running after me
Your goodness is running after
It’s running after me

With my life laid down
I’m surrendered now
I give You everything
‘Cause Your goodness is running after
It keeps running after me

And all my life You have been faithful
And all my life You have been so, so good
With every breath that I am able
Oh, I’m gonna sing of the goodness of God
(I’m gonna sing, I’m gonna sing)
‘Cause all my life You have been faithful
And all my life You have been so, so good
With every breath that I am able
Oh, I’m gonna sing of the goodness of God
Oh, I’m gonna sing of the goodness of God


Opwekking 613: Vader U bent goed

Op elk moment van mijn leven,
In voor of tegenspoed
Aanbid ik U mijn Jezus
En dank U voor Uw bloed

Ik vind kracht in U mijn Vader
Als ik heel dicht bij U bent.
Mijn hart en mijn gedachten,
Worden warm als ik bedenk

Vader U bent goed,
U bent heilig,
U bent liefde.
Jezus U bent groot,
U bent sterker dan de dood.

Vader deze dag geef ik mezelf aan U,
En ik zing met heel mijn hart
Ik hou van U

Op elk moment van mijn leven,
Bij dag en bij nacht,
Wil ik Uw woorden lezen,
En dragen in mijn hart.

In de stormen van mijn leven,
In de regen in de kou,
Wil ik schuilen in Uw vrede,
Wil ik rusten in Uw trouw.

Vader U bent goed,
U bent heilig,
U bent liefde.
Jezus U bent groot,
U bent sterker dan de dood.

Vader deze dag geef ik mezelf aan U,
En ik zing met heel mijn hart
Ik hou van U
Vader deze dag geef ik mezelf aan U,
En ik zing met heel mijn hart
Ik hou van U


Opwekking 420 GEEN ANDERE NAAM DAN DE NAAM

Refrein:
Geen andere naam dan de naam van Jezus,
geen andere naam dan de naam van de Heer.
Geen andere naam dan de naam van Jezus
is waard te ontvangen
de glorie en ere, de kracht
en de lof in eeuwigheid.

Zijn naam is verheven
boven heel de aard’.
Zijn naam is hoger dan de hemel.
Zijn naam is verheven
boven heel de aard’.
Geef glorie en eer Hem
en prijs nu zijn naam.

Refrein:
Geen andere naam dan de naam van Jezus,
geen andere naam dan de naam van de Heer.
Geen andere naam dan de naam van Jezus
is waard te ontvangen
de glorie en ere, de kracht
en de lof in eeuwigheid.