Project Description

I AM FREE

IK BEN VRIJ – vrij van schuld, schaamte en angst.

Jezus kwam naar deze wereld om ons (weer) vrij te maken.

Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Galaten 5:1

Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Johannes 8:36

Niet langer zijn wij slaven, weeskinderen of vrienden van God, maar we zijn zonen en dochters geworden! We zijn waarlijk vrij, we zijn kinderen van de Vader. Een Vader die weet dat wij niet volmaakt zijn, maar ons alle vrijheid geeft om onszelf met vallen en opstaan te ontwikkelen.

De vrijheid die God ons geeft, wordt door de maatschappij en ook in kerken vaak aangevallen. Veel vrijheid wordt beperkt en afgenomen onder de noemer van liefde, veiligheid en vrede. Maar dat is eigenlijk niet mogelijk, echte liefde, vrede en veiligheid kunnen alleen maar ontstaan in een omgeving van veiligheid en vrijheid. Zonder risico’s die in een vrije omgeving zijn, zullen we ons nooit gezond ontwikkelen. Je zal nooit je gaven, talenten en zalving gaan ontdekken als je niet de vrijheid hebt om te bewegen in een veilige omgeving waarin je fouten mag maken. De grote vijand van vrijheid is controle en angst.

Het concept van God is altijd al een balans geweest tussen vrijheid en veiligheid. Helemaal aan het begin van de mensheid maakte God een tuin. Je kan dit lezen in Genesis 2:8-17. Een tuin die volkomen veilig, beschermd, vol van voorzieningen en overvloed was gemaakt om de mensen gelukkig te maken. Maar in die veilige tuin was ook een risico. Er was een optie om een fout te maken door te eten van een boom die dood voortbracht. Het is juist de mogelijkheid om keuzes te maken die maakt dat we werkelijk lief kunnen hebben, werkelijk vrij kunnen zijn en ons ook echt kunnen ontwikkelen.

Vrijheid is niet de afwezigheid van risico. Vrijheid is niet de afwezigheid van regels of afspraken. Vrijheid is niet dat je alles kan doen wat jij wil. Echte vrijheid is dat je leert keuzes te maken die jou en anderen zegenen.

Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ Galaten 5:13-14

Blogs: I AM FREE

ONZE KERNWAARDEN

U kunt doorklikken op de kernwaarden als u meer informatie wilt.

God is Goed!

Dit lied beschrijft zo mooi Gods goedheid. Hij is een Goede Vader en Zijn liefde maakt ons tot wie wij zijn.

You’re a good good Father, that’s who you are and I’m loved by you that’s who I am.