I AM FAMILY

Het concept van familie en relatie, is een bovennatuurlijk concept. Ontworpen in de hemel en zodoende zie je het door heel de Bijbel heen terug. Het begint al bij God zelf, de drie-enige God waarbinnen een relatie is van Vader, Zoon en Geest. Vervolgens zien we in de schepping dat God man en vrouw maakt met de opdracht om talrijk te worden, oftewel een gezin te vormen en generaties te creëren (Genesis 1:26-28, 2:24). Dit gezin krijgt een mandaat en dat mandaat is de aarde te bewerken en te onderwerpen. God geeft het gezin, wat naar Zijn beeld is gemaakt, autoriteit op deze aarde. Iets wat het nieuw-testamentische gezin, Gods gemeente, ook heeft ontvangen.

We zouden het gezin, als hemels concept voor de gemeente, als volgt kunnen definiëren: “Gezin zijn mensen die verbonden zijn met elkaar door de bovennatuurlijke band van het bloed van Jezus. Die ervoor kiezen om te leven vanuit het bewuste besef, gewerkt door de Heilige Geest die in iedereen woont, dat het grootste verlangen van hun gezamenlijke Vader is dat we elkaar liefhebben zoals Hij ons liefheeft.”

Als de Bijbel ons leert dat we als kerk, als gemeenschap niet een hiërarchische, zakelijke organisatie zijn, maar relationeel verbonden als familie, dan zoeken we naar manieren om dat in alles vorm te geven. Er is ruimte voor iedereen, jong en oud. Niet iedereen is even volwassen en kan dus dezelfde verantwoording nemen, maar ieder mag dat doen wat past bij de mate van volwassenheid die hij/zij heeft. Daarbij mogen we elkaar bemoedigen, aanmoedigen, helpen en in liefde (corrig)eren, altijd met als doel om te groeien. Er is ruimte om te falen, want we zijn niet perfect en maken allemaal fouten. Je bent familie en zoekt altijd naar herstel. Herstel van relaties en herstel van (de waardigheid van) de persoon. Dit vraagt veel liefde en genade voor elkaar, maar juist daarin wordt Jezus gevormd in jou.

Kernteksten I AM Family

‘Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!’
‭‭Romeinen‬ ‭8:14-15‬ ‭HSV‬‬

‘Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader! Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon; en als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus.’
‭‭Galaten‬ ‭4:4-7‬ ‭HSV‬‬

 

Proclamatie

  • We hebben elkaar lief, uit liefde voor de Vader, die ieder eert
  • We leven als kinderen en erfgenamen en niet als wezen
  • We vinden niet de groei van het geheel, maar de groei van het individu belangrijk
  • We helpen elkaar om te groeien en ontwikkelen, ieder op eigen niveau
  • We kiezen ervoor om tijd met elkaar door te brengen
  • We zijn elkaars trainingsplaats om liefde en genade te ontwikkelen, juist daar waar irritatie is
  • We zijn niet jaloers, maar juist trots op elkaars prestaties en ontwikkeling
  • We zijn er voor elkaar in dienstbaarheid, het meerdere dient het mindere
  • Er is gezond ouderlijk gezag en dat is duidelijk, eervol en dienend
  • We zijn één in Jezus, maar juist totaal verschillend en uniek

Blogs: I AM FAMILY

ONZE KERNWAARDEN

U kunt doorklikken op de kernwaarden als u meer informatie wilt.