Plotseling…

Plotseling ben je in een situatie terechtgekomen, waar je nooit in terecht heb willen komen. Een situatie waarin onberekenbare machten en krachten de gang van zaken lijken te hebben overgenomen. Liefde verkilt en vindt geen ingang meer.

Plotseling is daar dan ook de ontknoping van een drama wat schijnbaar wordt geregisseerd door de duisternis. Een dramatische ontknoping. Geen hoop meer, geen toekomst meer. Tenminste zo lijkt het voor omstanders, voor betrokkenen. Jezus’ verhaal is het meest overweldigende voorbeeld van iets wat een einde lijkt, maar juist een begin blijkt. De liefde wint.

Iedereen om Jezus heen was verward en teleurgesteld. De mensen die Hem zagen hangen aan het kruis, Zijn vrienden die al vluchten toen Hij werd gearresteerd, de vrouwen die niets anders meer konden verzinnen dan Zijn dode lichaam eer te bewijzen. Ze zijn hun geloof en hoop kwijt. De feiten liegen niet. Hij is dood en begraven.

Afgelopen vrijdag, Goede Vrijdag, bevonden we ons opeens in een absurde parallel. Op geen enkele manier vergelijkbaar met de intensiteit van het lijden van Jezus. Op geen enkele manier. Maar wel moesten wij met heel veel verdriet, loslaten, overgeven hetgeen we intens liefhebben. Tranen, pijn, verwarring. Dat neerleggen, waar je juist voor geroepen bent. In een situatie waarin je geen uitzicht ziet.

Misschien herken je dit? De situatie, waar je ongevraagd in terecht bent gekomen, is niet meer te keren, de pijn nauwelijks te verdragen. Je hebt eigenlijk geen hoop meer, geen perspectief, je visie is aan stukken. In je huwelijk, in relaties, vriendschappen, op je werk of in de kerk. Je bent teleurgesteld, je twijfelt. Je dromen zijn dood en begraven.

Maar plotseling begon de grond te schudden. Zondagmorgen bleek, het verhaal was niet af! De steen werd weggerold en de Koning der Koningen stond op uit de dood. Niemand had het verwacht, niemand had het gedacht. Maar in de schijnbaar uitzichtloze situatie, werd de verdrukte en geslagene plotseling de regisseur.

Plotseling was alles anders. Plotseling was er meer hoop dan ooit tevoren. Plotseling was er meer perspectief, meer visie dan ooit. Plotseling kwamen dromen tot leven.

De liefde wint. Jezus leeft. Waar echt niemand het meer verwachtte, werd zichtbaar dat Hij de regie in handen had. Ook al zit je nu in een fase waarin dromen en verlangens dood en begraven lijken, in een leven met Jezus is er altijd een plotseling. Het is nooit voorbij, zelfs niet als het voorbij is. Dat is het verhaal van Pasen. Dat is het verhaal van Mijn Jezus. Mijn Koning, Mijn Geliefde.

#StilleZaterdag #Jezus