Sleutels naar meer honger en dorst!

“Het enige wat ik wil is Christus kennen”   Fil.3:10a

Misschien denk je; ik ken Jezus al, dit is niet voor mij. Maar ken je Hem echt? Weet je wat Zijn hart sneller doet kloppen en wat Hem verdrietig maakt? Ken je Zijn gedachten over jou en over je irritante buurman? Ken je Zijn wil voor jouw leven? Mag ik je meenemen in een aantal ontdekkingen die ik heb gedaan? Over het verschil tussen kennis en kennen, hoe dat een sleutel is naar meer honger en dorst. Naar diepere intimiteit en openbaring van Gods hart.

Ontdekkingen die je vrij maken van begrenzingen en boxen voor de Vader. Want hoeveel meer is er in Hem te ontdekken waar we nog geen weet van hebben? Wat waarschijnlijk ons verstand flink zal shockeren. Hoe vaak spreekt Hij tot ons en gaat het aan ons voorbij? Wat laat Hij aan ons zien waar wij, in onze haast, geen oog voor hebben? Hoe wakker ben je en wil je zijn? In hoeverre laat je de doordraaiende druk van alledag jou vertellen dat dat geestelijke gedoe niet in jouw agenda past? Het is nooit Gods plan geweest dat we leven in een eigen verzonnen veiligheid, gebouwd door controle uit angst voor het onbekende. Of onder de druk van wereldse systemen die ons lam leggen en al je energie opvreten.

Jezus is gekomen om ons vrij te maken van al deze dingen en opnieuw te verbinden met het hart van de Vader…ieder stukje van ons. Hij wil ons volledig enten in Zijn liefde. Het woord geënt zijn betekent: Een vermenigvuldigingsmethode door de tak te herenigen met de wortels zodat hij sterk en gezond wordt en meer vruchten voortbrengt. Ieder stukje van ons hart wat geënt is in Jezus, wordt gezond en is in staat vrucht te dragen en zelfs te vermenigvuldigen.

Hoe? Relatie! Door intiem te zijn met Hem, je eigen leven, gedachtegang, werkwijze, manieren etc. neer te leggen voor Hem zodat Hij ze kan enten in Gods hart. Hij weet precies welk stukje eerst en wat het volgende is wat je aan Hem mag geven, ook dat is niet aan ons, Hij leidt ons in overgave en Zijn goedheid brengt ons tot bekering. Door God te erkennen in al Zijn wegen, ook al zijn die ondoorgrondelijk en zoveel hoger dan de onze, door alles te geven wat we hebben, kan Hij ons hart en ons leven bewerken. Kan Hij de boxen in ons denken verwijderen en afbreken als ze zich weer aandienen. Wordt ons denken vernieuwd en ons kijken verfrist. Kan de Heilige Geest ons opwekken tot de mensen zoals God bedoeld heeft. Volledig vrij, zonder angst die ons verlamd. Harmonieus in genade en waarheid. Vol liefde en vrede in iedere situatie. Eén met de Heilige Geest om Zijn Glorie te ontvangen en vrij te zetten op aarde.

“Zalig zijn de nederige van hart want zij zullen God zien”

Waar wij vasthouden aan onze veiligheid, trots, eigengerechtigheid en regeltjes, kan God niet veel doen omdat Hij onze vrije wil respecteert. Hij heeft ons dat cadeau gegeven; een vrije wil, vrij om zelf te kiezen. Wat een liefde! Maar onze vrijheid is in God alleen.

Misschien denk je nu, dit ken ik, ik ben vrij en mijn relatie met Jezus is prima! Maar hoe diep gaat dat voor jou? Denk je niet dat Hij méér heeft voor jou? De wereld zegt: “kennis is macht” God zegt: “Het begin van alle kennis is ontzag voor de HEER”. Kennis is nodig, maar alleen kennis is dood zegt het woord. Kennen geeft verdieping, en de diepte is eindeloos want wie kent God volledig? Kennen geeft leven, gezondheid, kracht, zalving, vermenigvuldiging. Precies wat de wereld nodig heeft en reikhalzend naar uitkijkt; het openbaar worden van de kinderen van God!

Wee u wetgeleerde, want gij hebt de sleutel der kennis weggenomen; zelf zijt gij niet binnen gegaan en hen, die trachtten binnen te gaan, hebt gij tegengehouden. Luc.11:52

Even geleden gaf de Heilige Geest me een beeld. Het was als een uitstorting van honger, het gevolg ervan was dat mensen een sleutel aanpakte en losbraken uit een molen. De molen der gewoonte. Ontstaan door regeltjes die makkelijk te houden zijn, een prettig gevoel geven ten opzichte van onze relatie met God, maar nog weinig echte vervulling geeft. Gewoonte in het zondags kerkbezoek, de toch ietwat verplichte “stille tijd” en het afvinken van de dagelijkse portie broodkruimels vanuit het woord. Het aanbiddingsliedje tijdens de autorit enz. Ik zie hoe Gods Geest hongerig maakt naar zoveel meer van Hem. Je bent niet langer verzadigd, het bekende is niet genoeg, er moet toch méér zijn?! Misschien herken je het al. Het wringt, is frustrerend en soms zelfs oncomfortabel, die dorst en honger. Hongerig naar meer van Gods wonderen, genezing en kracht. Dorstig naar liefde, acceptatie en diepe vreugde, naar échte vrede. Sommige mensen kunnen hun ziel horen roepen naar God, vanuit die leegte die Hij alleen vullen kan. s ’Ochtends bij het wakker worden, wanneer alles verkeerd lijkt te gaan of midden in de nacht als alles stil is om je heen… Hoor je de schreeuw van je hart; Jezus!!!

“God, U bent mijn God, U zoek ik, naar U smacht mijn ziel, naar U hunkert mijn lichaam in een dor en dorstig land, zonder water”. Ps.63:2

Maar het leven neemt zoveel in beslag…De dag begint en eigenlijk draait de draaimolen weer door zonder dat je echt gehoor hebt gegeven aan die roep…

Met de honger die de Heilige Geest in harten bewerkt zie ik sleutels uit de hemel vallen. Sleutels om los te breken uit gewoontes, hoe goed ze ook zijn. Om te jagen naar méér en God te verwachten op ieder moment, buiten de gebaande paden. Het zijn sleutels van intimiteit, waarlijk kennen, zonder bedekking of sluier.

God wil dat Zijn mensen terugkomen aan Zijn hart, een uitnodiging: kom bij Mij. Laat je denkbeelden en controle los en de manier zoals Ik gepresenteerd ben aan jou. Kom bij Mij zodat Ik mezelf opnieuw kan openbaren aan jou.

Steeds in de geschiedenis maar ook vandaag de dag is het een feit; Daar waar mensen terugkomen aan het hart van God, zie je dat Gods Geest komt met een krachtige uitstorting: Opwekking! Als wij verlangen naar méér van God, mag ons hart gericht zijn op Jezus alleen, en moeten we bereid zijn ons leven te bekeren en neer te leggen op ieder vlak. Niet te buigen voor je trots en eigen begeertes nog voor je omgeving, je baas of de wereldse idealen en zelfs niet voor je angst en schaamte, maar te buigen voor Jezus alleen. Tijd vrij maken om het beste deel te kiezen, aan Zijn voeten. Opnieuw van aangezicht tot aangezicht, Hem te leren kennen zoals Hij werkelijk is. Méér, verder dieper dan je tot nu toe hebt gedaan. Hij geeft de honger, waar stillen we die mee?

God staat op het punt om Zichzelf op een heel nieuw level te openbaren. Het is beschikbaar voor jou en mij. Grijp die sleutel, hij is van jou. Kom dichterbij, de weg is open!