Herken je dit?

Iemand in je omgeving kan ontzettend mooi zingen en elke keer als deze persoon zijn mond open doet gebeurt er iets magisch, iedereen vind hem geweldig!
Ineens is het er; je voelt een afkeer tegen deze persoon en je hebt de neiging om te zoeken naar mindere kanten van hem of haar.
Jij hebt namelijk ook het verlangen om te zingen of om in ieder geval iets goed te kunnen en dat geeft je afgunst in je hart tegen een ander die dat al wel doet en je merkt aan jezelf dat, als je de kans krijgt , je de neiging voelt om een mindere kant van deze persoon te noemen om te laten zien dat hij of zij echt niet zo geweldig is als iedereen denkt.

Jaloezie, je wilt het misschien helemaal niet maar kan jezelf niet helpen.

Ieder van ons heeft er wel eens mee te maken op een of andere manier.
Niet zo mooi maar wel menselijk en erkennen is beter dan onderdrukken want dan geef je het de kans om te gaan woekeren in je hart en via de woorden die je spreekt, dit geeft schade aan jezelf en aan de geweldige persoon in kwestie.

Jaloezie is een ziekte in het lichaam van Christus, juist nu steeds meer mensen in beweging gaan komen in hun, door God gegeven gaven en talenten. Blijven hele groepen zitten op het pauzebankje, kijkend naar al die andere die wel uitstappen en ogenschijnlijk moeiteloos lijken te floreren. De drempel om van de bank te komen lijkt alleen maar te groeien en ondertussen krijgt de vijand de ruimte om verdeeldheid, aanstoot en kwaadsprekerij te laten groeien. Ik voel een noodzaak om dit vieze groene slijmerige monster aan te pakken omdat het geen plek verdient in het koninkrijk van God.

Even in het kort een aantal gevolgen van jaloezie:
Het brengt verdeeldheid. Tussen jou en die ander ontstaat er een kloof ,misschien wel tot het punt dat je de ander niet zo goed meer kan verdragen , Het zaait verdeeldheid tegen deze geweldenaar , andere mensen gaan wellicht ook afgunst krijgen tegen deze persoon zodra jij je negatieve gedachten over deze persoon gaat uitspreken. Verdeeldheid zaaien onder gelovigen is een van de speerpunten van de vijand , hij is een dief en wil het lichaam beroven van zijn eenheid.

Je wijst het werk van God af in die ander.
Nu is dit misschien een diepe maar probeer me te volgen: Het woord zegt; “Ik weet dat ik door en door slecht ben, tenminste wat mijn oude natuur betreft. Ik kan het goede niet doen, ik wil het wel maar kan het niet” (rom. 7:18) Alles in ons wat groeit en bloeit door de Heilige Geest , is dus het werk van God wat Hij altijd tot een goed einde gaat brengen. Als je jaloerse gevoelens hebt of uit , wijs je in werkelijkheid het werk van God in die persoon af en vind hem/ haar niet waardig genoeg om dit te ontvangen en erin te wandelen.

Het laat je twijfelen aan jezelf en aan de goedheid van God over jou leven,
Hij maakt ieder persoon een uniek iemand , bestemd voor een tijd als deze, Hij wil jou hier en nu op de wereld hebben met al jou fantastische eigenschappen die je al wel en nog niet ontdekt hebt in jezelf. Kortom God heeft ieder van ons nodig om Zijn koninkrijk te bouwen op aarde!

Het is een obstakel om de liefde van God te ontvangen voor jezelf en de mensen om je heen,
Door het twijfelen aan de goedheid van God voor jou, ontstaat er een kloof tussen jou en Hem van jou kant, Afstand in je relatie met God zorgt ervoor dat je Zijn liefde niet ten volle kan ontvangen voor jou en dus ook niet kan uitdelen naar al die mooie mensen om je heen.

Op het moment dat je jou jaloezie woorden gaat geven, ..
Je spreekt dood over een ander kostbaar kind van God i.p.v. leven en wie kent de tekst : “dood en leven zijn in de macht van de tong , wie aan haar toegeeft zal de vruchten eten “ (spr. 18:21) Leven spreken moet een stuk gezonder voor je zijn !

Je diskwalificeert jezelf door te denken dat jij minder bent dan die ander.
Met name door wat je wel of niet DOET en mist het punt dat het allereerst gaat om wie je BENT voor God : Zijn grootste schat waar Hij goede plannen voor koestert, gedachten van voorspoed en geluk en niet van ongeluk, om jou een hoopvolle toekomst te geven. Ja, ook jij! God zal niemand tekort doen hierin maar heeft een perfect aangepast plan vol met geluk en heil voor jou. Voor jou ziet dat er dus anders uit als voor mij , maar wij allebei zullen absoluut niks te kort komen,

Al het mooie in mij steelt absoluut niks van al het geweldige in jou!
Genoeg over de negatieve invloeden , ik hoop dat het je inzicht geeft en vooral een honger naar omgaan of liever nog , afrekenen met deze eigenschap. Zoals de bovenstaande tekst uit Romeinen al zegt , kunnen we dit niet zonder God en Hij wil ons dolgraag helpen. Hij weet als niemand anders wat er in ons leeft, en is de schepper van een nieuw hart in ons. Hij is degene die ons hart bezit met jaloersheid en wil niet dat we langer leven in een plek van dood of haat, hoe groot of klein het ook is. Hij verlangt ernaar Zijn liefde in ons uit te storten opnieuw en opnieuw zodat we vol zijn van God s liefde naar de wereld om ons heen. Kunnen liefhebben zonder grenzen en daarin gelijk worden aan Jezus, ons voorbeeld!

Een aantal tips hieronder:
Vraag de Heilige Geest eens of er jaloezie in je hart leeft op dit moment en tegenover wie. Misschien weet je heel goed dat dit speelt en ook tegenover wie je jaloerse gevoelens hebt, vraag Hem om jou te laten zien hoe Hij kijkt naar deze persoon en vraag Hem om liefde voor deze persoon.

Begin deze persoon te zegenen , te eren , misschien in jou gebeden of door je blijk van waardering uit te spreken, je kan ook hier wat hulp bij nodig hebben 😉 door dit te doen doorbreek je de negatieve manier van denken en wellicht spreken over dit kostbare kind van God.

Wees je ervan bewust dat talenten en gaven van God de neiging hebben om “af te geven” oftewel als jij je omringt met begaafde , krachtige mensen dan is de kans groot dat je zelf meelift op de gave en zalving van de ander. Als God het ook in jou leven heeft gelegd om bijvoorbeeld een krachtige zanger of zangeres te zijn, kan het heel goed dat deze persoon jou besmeerd met talent wat jou helpt om te gaan bewegen in dat wat jou gegeven is.

Vraag de heilige Geest of je gefocust mag zijn op wat Hij aan het doen is in jou, omring je met mensen die in dit zelfde “gebied” bewegen en laat je besmeren met hun gave. Vraag hulp in jou groeiproces en spreek leven over al die geweldige mensen om je heen zodat jij de vruchten eet van wat je spreekt 😉

Als laatste , hou vol en blijf in de liefde. Het zal geen 1 dags proces zijn en misschien steekt jaloezie zo af en toe nog eens de kop op maar weet dat God je altijd wil helpen en dat jij een schakel bent in het grote geheel, het lichaam van Christus op aarde , we hebben jou nodig net zo hard als jij de ander nodig hebt.

Ik bid dat ieder persoon die dit leest de liefde van God ervaart en dat die liefde je de kracht zal geven om hiermee aan de slag te gaan.
Liefs Dite