Reuzen met Gods water aan hun lippen!

Ik zie een vloed komen over de kaart van Nederland, een water vanuit Gods troon. Het zoekt nu al zijn weg in kleine stroompjes maar het zal toenemen en toenemen en zijn als een vloed. Meer kracht meer wonderen meer Aanwezigheid meer redding meer van Jezus in Nederland.

Meerdere met mij hebben deze vloed gezien en het zal snel komen.

Waar de kracht van het water komt gaan dingen schudden, en veel mensen zullen dit nu al overal om zich heen zien. Bolwerken, muren, schansen, leugens gaan schudden en zullen afgebroken worden. Want onze God is Almachtig.

Elke muur wordt neergehaald, ieder bolwerk afgebroken, halleluja!

Op de kaart van Nederland zie ik een aantal reuzen staan. Ik zie hoe de kracht van het water deze reuzen omver trekt, het water staat tot aan hun lippen. Met alle kracht blijven ze schreeuwen met grote monden brullen ze in het rond. Ze weten dat ze nog maar kort zullen blijven.

Ik geloof dat op dit moment veel mensen last hebben van een brullende reus in hun leven.

Gebieden die gaan schudden, veiligheden die lijken weg te vallen. Moeite of zonde waarvan je dacht dat het nu wel klaar was. Leugens, angsten, zorgen. Het lijkt ineens volop aanwezig in je leven. En het doet wat het altijd al gedaan heeft: het houdt je bij God vandaan en drukt je neer en beperkt je vrijheid, vreugde en visie…. lijkt het.

Want het zijn reuzen met Gods water aan hun lippen, wetend dat ze verslagen zijn.

Ik wil je aanmoedigen, richt je op Diegene die het levend water geeft en altijd klaar staat met open armen om jou te omarmen en naar je te luisteren. Spreek Gods waarheid uit over je eigen leven. Tijdens het strijken, afwassen, sporten maar juist tijdens het huilen, bang zijn, in je eenzaamheid, ZEG HET!!!

“Ik zal van invloed zijn, ik zal mensen bij Jezus brengen, ik zal spreken, ik zal leven” etc. etc.

Druk die vijand terug op z’n plaats en dat is onder Jezus en onder jouw voeten. Let op, dit heeft niks met je gevoel te maken.

Herken jij hier nou niks van? Bless you! Maar kijk even om je heen want de kans is best groot dat iemand in je naaste omgeving last heeft van een brullende reus.

Bid, heb lief en spreek waarheid tegen diegene. We hebben elkaar hard nodig in deze tijd om elkaar te ondersteunen en straks om met elkaar te vieren als de vloed van Jezus aanwezigheid gaat toenemen en de vijand 7-voudig moet terugbetalen wat hij gestolen heeft.

Denk erover na hoe dat zal zijn..WOW!!

Alleen al in jou leven, jou huwelijk, jou familie.

Richt je ogen op de beginner en voleindigen van jou geloof en laat geloof groeien in je hart voor wat komen gaat.

Bless you en love you

Dite