Wees blij!

Hoe blijf je vol vrede en vreugde in ‘coronatijd’?

Spreuken 3:8 benoemt de kracht van het luisteren naar de woorden van God en het volgen van Zijn wil een medicijn, ook zelfs voor je lichaam.

Medicijnen moet je op een bepaalde manier en tijd innemen zodat ze hun werking kunnen doen. In Filipenzen 4 kom je zo’n recept uit de hemel tegen.

Dat recept vraagt naar de aanwijzingen en verzorging door de grote Arts, onze heelmeester Jezus, ook een kant van jou. Namelijk het volgen van de bijsluiter en het innemen van het medicijn.

Als je dat doet dan ga je een vrede en vreugde ervaren die ver boven je verstand uitstijgt. Weg alle coronaangst, coronastress, coronapaniek, coronazorgen. Alles komt in het juiste perspectief te staan. Het perspectief van de Hemel.

Het recept;
(de – en !!! zijn door mij toegevoegd)
-‘Verblijd u altijd! in de Heere;
-ik zeg het opnieuw: Verblijd u!.
-Uw welwillendheid zij alle! mensen bekend.
-De Heere is! nabij.
-Wees in geen! ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles!, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;
-en de vrede van God, die alle! begrip te boven gaat, zal! uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.
-Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk! dat.
-Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat!;
-en de God van de vrede zal! met u zijn.’
‭‭Filippenzen‬ ‭4:4-9‬

Aan het werk dus. God vraag iets van ons. Een actieve houding van verblijden. Een actieve houding van bidden en smeken. Een actieve houding van de juiste dingen bedenken. En de juiste dingen doen.

Als wij dat doen, dan banen we daarmee een weg voor Zijn immense liefde, vrede en vreugde. Dan maken wij ruimte om Hem te ervaren in alle dingen. Vind je het moeilijk? Vraag Zijn Heilige Geest om je te helpen. Doe het en geniet van de innerlijke rijkdom en overvloed die God je wil geven!

❤️

Albert

#Jezus #Corona #blij #vrede #rust