Blog: Wat aarzel je? Sta op, laat je dopen!

Paulus de grote apostel, blijkt een ‘aarzelaar’. Hij is een van mijn grote helden uit de Bijbel. Als je bekend bent met de uitgesproken mening die hij heeft in zijn brieven, zal je Paulus misschien niet direct ingeschat hebben als een twijfelaar. Maar toch twijfelde en aarzelde hij en wel over zijn doop! Herkenbaar?

In Handelingen 22 vertelt hij zijn indrukwekkende getuigenis. Voor een grote menigte die hem zojuist de tempel uit hebben gesleurd en wilde doden. Hij vertelt ze het verhaal van wie hij vroeger was, een man die de volgelingen van Jezus vervolgde. Paulus vertelt de menigte ook van wie hij nu is, na zijn ontmoeting met Jezus. Het licht, de stem, dat hij blind was en weer kon zien. Wat een ervaring, een directe ontmoeting met Jezus!

En dan vertelt Paulus opeens iets heel opmerkelijks. Hij vertelt dat als Ananias bij hem komt, na zijn verandering, dan zegt Ananias dit: ‘En nu, waarom aarzelt u? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen onder aanroeping van de Naam van de Heere.’ ‭‭Handelingen‬ ‭22:16‬

Waarom aarzelde Paulus? Hij had de meest krachtige ontmoeting van zijn leven gehad. Een directe ontmoeting met Jezus. En toch twijfelt hij over de doop. Is het de oude religie? De regels die worstelen met de relatie die hij nu met Jezus heeft? Het oude denken van goed en fout? Wat maakt dat hij aarzelt na zo’n krachtige ontmoeting?

Er wordt wat ‘afgeaarzeld’ over de doop. Ik heb mensen gedoopt die al 10 jaar van hun leven aan het dubben zijn. Geloofsdoop ja of nee. Maar, en, toch, wat als, wie, waar, waarom. Tot ze eindelijk gehoorzaam worden aan Jezus. Jezus die zelf ook werdt gedoopt. Hij die alle wettelijke verplichtingen, opdragen, besnijdenis had voldaan. Maar wist dat dopen, Gods wil was voor een nieuw verbond, voor een nieuwe tijd. Nadat Jezus gedoopt was, werd Hij bevestigd in Zijn Zoonschap en ontving hij zichtbaar de Heilige Geest. Iets wat God jou ook wil geven.

Als zelfs Paulus een paar dagen na zijn krachtige ontmoeting al een aarzeling ervaart. Dan is het niet vreemd als jij ook twijfelt. Maar het is de hoogste tijd om gehoorzaam te worden. Misschien ook juist wel omdat je er zo over twijfelt.

Mag ik je aansporen, met de woorden van Ananias? Wat aarzel je? Sta op, laat je dopen!

We hebben heel regelmatig een doopdienst! En ook jij bent welkom! Om de enige juiste keuze te maken en gedoopt te worden! Want; “Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden.” Marcus 16:16

Ik bid voor een standvastige Geest in jou en de kracht om een besluit te nemen!

Albert van der Heide

Meer informatie en aanmelden om gedoopt te worden!