Genezingsfeest! – Bovennatuurlijke genezing.
25 maart 2018 – Hendrik-Ido-Ambacht

Zondag 25 maart 2018 organiseren wij vanuit I AM een samenkomst die in het teken staat van genezing.

We noemen het bewust een genezingsfeest. Omdat we willen vieren dat God goed is en we al prachtige getuigenissen mogen delen van wonderlijke genezingen. En we hebben geloof dat ook deze zondag er velen zullen genezen. Het is een feest omdat er in God altijd een onuitputtelijke vreugde is.

“En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven (…) op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden.” Marcus 16:16

Deze dag is voor iedereen toegankelijk. Los van uw achtergrond, ervaring(en) of overtuigingen.

De zaal is goed bereikbaar ook voor rolstoelen en minder validen.

U bent van harte welkom.

Er is een leuk en feestelijk programma voor kinderen in alle leeftijden.

De samenkomst begint om 10.30 de koffie staat klaar vanaf 10.00

Gebouw Cascade, Hoge Kade 50, Hendrik-Ido-Ambacht

Omdat we een terechte reactie kregen dat de titel van deze post, Genezingsfeest, misschien een verkeerde indruk kan wekken willen we graag even toelichten waar deze titel vandaan komt.

Zoals we met de blokjes in de flyer aan proberen te geven, is alles wat we doen ten dele. Het is voor ons een tijd van ontdekken. Dingen zijn soms al wel helder zichtbaar en vaak helaas nog niet of maar gedeeltelijk. Maar we worden gedreven door het verlangen en de verwachting dat, zoals Jezus ons leerde bidden, dat Gods wil op aarde gedaan zal worden zoals in de Hemel.

Wij zijn heel dankbaar voor bijzondere dingen die God in ons samenkomsten doet, onder andere op het gebied van heling en genezing. Daarom wilden we een feest organiseren om deze dankbaarheid tot uitdrukking te brengen.

Echtheid is een van de belangrijkste kernwaarden van I AM. Echtheid zal ook in deze dienst ruimte krijgen. Geen mooie praatjes en grote verhalen, maar beide zijden de overwinning en het lijden zullen ruim belicht worden. We zijn ons juist heel erg bewust van de pijn die veroorzaakt wordt door mensen en bedieningen die druk verhogen, mensen beschadigen en schuld opleggen bij mensen die niet genezen. Maar juist ook daarin verwachten wij veel genezing. Juist ook in de erkenning van de gevoelens van teleurstelling en pijn rondom dit thema. Al vaker hebben we in de diensten gezegd over gebedsgenezing; “We hebben teveel genezingen gezien op ons gebed om er mee te stoppen en te weinig om het ook maar enigszins te begrijpen’.

Maar toch willen we er een feest van maken. Want we zijn dankbaar voor wat Hij al deed en vol verwachting voor wat Hij nog gaat doen. Want God is Goed, en Hij is dezelfde, gisteren vandaag en voor eeuwig. En zondag zal Hij in ons midden zijn, zal Hij centraal staan en zal Hij genezing brengen voor geest, ziel en lichaam. Want zo is Hij.