Zondag 5 mei 2024, is het Bevrijdingsdag!

We hebben als I AM Loved een samenkomst die in het teken staat van bevrijding

Je bent geroepen om vrij te zijn (Galaten 5:1) en in vrijheid te leven. Toch kan het moeilijk zijn om ook echt vrij te komen van bepaalde zonden, leugens, emotionele of demonische banden. Samen gaan we ontdekken dat de waarheid echt vrij maakt en samen zullen we stappen maken om deze vrijheid in ons leven ook actief toe te passen.

De samenkomst is voor iedereen toegankelijk. Los van uw achtergrond, ervaring(en) of overtuigingen.
De samenkomst begint om 10.00, de deur is open van 9.50
Cultureel Centrum Cascade aan de Hoge Kade 50, Hendrik-Ido-Ambacht

U bent van harte welkom.

NB: Voor de kinderen is er een eigen programma!

“u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken. Zij antwoordden Hem: Wij zijn Abrahams nageslacht en zijn nooit slaaf van iemand geweest; hoe [kunt] U [dan] zeggen: U zult vrij worden? Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis; de zoon blijft er eeuwig. Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Johannes 8:32-36”