Soort event Liefde en Kracht avonden!

In samenwerking met o.a. het Evangelische Werkverband organiseren wij maandelijks een woensdagavond, waarin we ons gaan uitstrekken naar meer ervaring en inzicht in de werking van Gods Geest. Gefundeerd vanuit het Woord en met een open hart voor wat de Heilige Geest ons wil leren en geven.

We verlangen naar het zichtbaar worden van het Koninkrijk van God in genezingen en doorbraken in de levens van mensen. Het is ons diepste verlangen dat levens aangeraakt zullen worden. We verlangen naar genezing, bevrijding en heelheid. We verlangen naar richting en bestemming zodat mensen niet langer doelloos zullen ronddolen. We verlangen ernaar dat mensen opstaan en in beweging komen. Opstaan in een leven vol van waarheid en genade, vol van Liefde en Kracht.

Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. 2 Timoteus 1:7-8

Het uiteindelijke doel is dat Jezus zichtbaar gaat worden door ons heen en we de mensen die Hem niet kennen aan zijn hart zullen brengen. Daarvoor is eenheid nodig en eenheid is een keuze!

En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. Johannes 17:20+21

Deze avonden hebben een interkerkelijk karakter. Er zullen sprekers worden uitgenodigd vanuit diverse denominaties en richtingen. Deze sprekers hebben het verlangen ons te activeren in een levensstijl van kracht en liefde.

We starten om 20.00 uur en er is inloop met koffie vanaf 19:45 uur. Locatie is Dorpshuis “De Schutse” Julianastraat 22, 4328 AS Burgh-Haamstede

Van harte welkom!

Vragen? Mail ons gerust via info@iamloved.nl

U kunt hier een flyer downloaden om mensen uit te nodigen!

Geen events om weer te geven op dit moment

Ga naar de bovenkant