Corona? Wat vind jij ervan?

Wat vind jij ervan?

Wat vind jij ervan? Wat zal hij of zij er over zeggen? Meningen, opinies en gedachten. Vlogs, blogs en lifestreams vol met gesprekken en meningen. De vraag komt ook naar iedereen toe. Gewoon in je familie, gewoon in je gezin. Wat vind jij ervan? Wat ga jij ervan zeggen?

Dan sla je de Bijbel open en zo heerlijk nuchter als Gods Woord kan zijn, wordt die vraag gewoon benoemd. Niet alleen de vraag overigens, maar ook het antwoord. En dat is bepaald geen meerkeuze antwoord. Het antwoord is een duidelijk, rechtlijnig statement van geloof en vertrouwen.

‘Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen?
Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?’
‭‭Romeinen‬ ‭8:31‬

Wat hebben wij te zeggen over deze dingen? Wat hebben wij te zeggen over het coronavirus, hamsteren, quarantaine, ziekenhuizen die vol stromen, over angst, paniek en eenzaamheid!?

Het antwoord is zo duidelijk en krachtig; “Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?”

Vindt je rust in God! Midden in de storm? Midden in de crisis? Midden in de ziekte? Zo simpel? Ja, zo simpel!

‘Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.’
‭‭Romeinen‬ ‭8:38-39

#deelgerust
#corona #coronavirus #Jezus #Christen